Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 02, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/08/02
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

De verdachte heeft in een door hem gehuurde woning een hennepkwekerij gehad. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden. Tevens veroordeelt het Hof de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-002718-11

Parketnummer: 09-655380-10

Datum uitspraak: 2 augustus 2012

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 26 mei 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortejaar] 1961 te '[geboorteplaats],

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 19 juli 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte van het onder 1, 3 en 4 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 80 uren, subsidiair 40 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstaf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van 2 jaren. Voorts is beslist omtrent de vordering van de benadeelde partij, als nader omschreven in het vonnis waarvan beroep.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep - ten laste gelegd dat:

 1. Hij, in of omstreeks 1 augustus 2009 tot en met 2 mei 2010 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans een maal (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand de [adres]) een hoeveelheid van (telkens) ca. 6 kg, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van 900 planten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

  Subsidiair:

  Één of meer tot dusverre onbekend gebleven personen, in of omstreeks 1 augustus 2009 tot en met 2 mei 2010 te

  's-Gravenhage, meermalen, althans een maal (telkens) opzettelijk heeft geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een pand de [adres]) een hoeveelheid van (telkens) ca. 6 kg, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van 900 planten en/of delen daarvan, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, bij en/of tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, in of omstreeks 1 augustus 2009 tot en met 2 mei 2010 te 's-Gravenhage, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk de gelegenheid en/of middelen tot het plegen van het misdrijf heeft verschaft, door:

  - een woning gelegen aan de [adres], al dan niet tegen betaling, ter beschikking te stellen aan die één of meerdere niet nader bekend geworden personen, en/of

  - de deur te openen voor één of meerdere personen om zodoende deze personen in staat te stellen de hennep te telen en/of te bereiden en/of te bewerken en/of verwerken;

 2. Hij op of omstreeks 3 mei 2010 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad (in een woning aan de [adres], ongeveer 900, althans in elk geval 400, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval (telkens) een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

 3. Hij, in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 3 mei 2010 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit van ca 39000kw/h, althans een grote hoeveelheid electriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Energiebedrijf Eneco, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte;

  Subsidiair:

  Één of meer tot dusverre onbekend gebleven personen, in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 3 mei 2010 te 's-Gravenhage, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit van ca 39000kw/h, althans een grote hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Energiebedrijf Eneco, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die één of meer tot dusverre onbekend gebleven personen,

  bij en/of tot het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, in of omstreeks de periode van 15 oktober 2009 tot en met 3 mei 2010 te 's-Gravenhage, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk de gelegenheid en/of middelen tot het plegen van het misdrijf heeft verschaft, door:

  - een woning gelegen aan de [adres], al dan niet tegen betaling, ter beschikking te stellen aan die één of meerdere niet nader bekend geworden personen;

 4. Hij, in of omstreeks de periode van 1 augustus 2009 tot en met 03 mei 2010 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk (een) wand(en) en/of dak in een woning aan de [adres], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk een of meer grote gat(en) (met een diameter van 10 cm en/of 30 cm en/of 40 cm) te boren;

  Subsidiair:

  Één of meer tot dusverre onbekend gebleven personen, in of omstreeks de periode van 1 augustus 2009 tot en met 03 mei 2010 te 's-Gravenhage, opzettelijk en wederrechtelijk (een) wand(en) en/of dak in een woning aan de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT