Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 7 december 2005

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 7 december 2005
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Zelfdodingsconsulent veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Parketnummer : 14/620124-05

Datum uitspraak : 7 december 2005

TEGENSPRAAK

VERKORT VONNIS van de rechtbank Alkmaar, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres en woonplaats verdachte].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 23 november 2005.

De rechtbank heeft kennisgenomen van

- de vordering van de officier van justitie, die ertoe strekt dat de rechtbank

- het onder 1 en 2 tenlastegelegde bewezen zal verklaren

- de verdachte zal veroordelen tot gevangenisstraf voor de duur van één jaar.

- hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht.

 1. TENLASTELEGGING

  Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

 2. [slachtoffer] in of omstreeks de periode van 9 november 2003 tot en met 10 november 2003 in de gemeente Wervershoof zelfdoding heeft gepleegd,

  waarbij hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, die [slachtoffer] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juli 2003 tot en met 10 november 2003 in de gemeente Castricum en/of de gemeente Wervershoof, althans in Nederland, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of die [slachtoffer] een of meer middel(en) daartoe heeft verschaft, terwijl die zelfdoding is gevolgd, hebbende hij, verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) daarbij opzettelijk

  - (een) brie(f)(ven) geschreven en/of ondertekend en/of verzonden aan/naar die [slachtoffer], inhoudende informatie en/of (een) instructie(s) met betrekking tot zelfdoding, te weten:

  * een brief (offerte), gedateerd 8 augustus 2003, waarin het boek "De geur van

  abrikozenbloesem ontstegen" onder de aandacht wordt gebracht met daarbij de zinsnede: "gebruik van de virtuele apotheek" en/of

  * een brief, gedateerd 10 augustus 2005, waarin de volgende passage is opgenomen: "Beschikt iemand over bepaalde medicijnen en vraagt hij of zij zich af of die te gebruiken zijn voor beeindiging van eigen leven, dan informeren wij op verzoek over hetgeen in de ons ter beschikking staande literatuur is gepubliceerd met betrekking tot eventuele risico's en de dodelijke dosis of dodelijke combinatie der beschikbare middelen, alsmede de wijze van innemen. Een nauwkeurige opgave van de in uw bezit zijnde medicijnen (aantal, sterkte

  in mg, naam, ook van de werkzame stof) is dan noordzakelijk." en/of

  * een brief, gedateerd 23 augustus 2003, waarin de volgende passage(s) is/zijn opgenomen: "N.a.v. uw brief d.d. 21/8/03 deel ik u mede dat, als u kiest voor een methode met een dodelijke overdosis of combinatie, er misschien wel een mogelijkheid is. ... Als het u lukt door klagen een zwaardere dosis te krijgen zou u kunnen gaan sparen voor een hoeveelheid die levensgevaarlijk is en in combinatie met een pijnstiller (zie verderop) dodelijk. Die pijnstiller zou u kunnen verkrijgen door zoveel Tranxene te sparen dat u door ruiling over het gewenste mengsel kunt beschikken. ... In uw geval zou een overdosis van 40 x

  20 mg Tranxene en 30 x 150 mg Depronal een geschikt mengsel kunnen zijn." en/of

  * een brief (met bijlage), gedateerd 26 augustus 2003, waarin de volgende passage(s) is/zijn opgenomen: "Na aanleiding van uw brief van 21/8/03 deel ik u het volgende mede. U noemde Efecor, ik vond EFEXOR, merknaam voor venlafaxine, antidepressivum uit de groep serotonineheropnameremmers waartoe ook Prozac behoort. WOLFFERS*) noemt medicijnen uit deze groep "minder giftig en dus geen ideale zelfmoordmiddelen". U vroeg naar de werking van andere Antidepressiva. Op bijlage een overzicht van bekende tricyclische antidepressiva, met namen generieke stof en Merknamen. Daaruit kun je afleiden dat Amitriptyline het meest voor de hand ligt, het wordt ook vaak

  voorgeschreven. Bij pillen van 10 mg betekent dat wel dat 600 pillen moeten worden verpoederd (bij 25 mg 240 pillen) en dat bij het innemen aanvullend ook een slaapmiddel moet worden gebruikt (+ alcohol en tevoren antibraakmiddel).

  Voor het klein maken van de pillen is een tabletvergruizer bij de apotheek verkrijgbaar. Succes met uw verdere maatregelen." en/of

  * een brief, gedateerd 4 november 2003, waarin de volgende passage(s) is/zijn opgenomen: "Uw verzoek inzake de virtuele apotheek zal ik in gedachten houden tot iemand zich aanmeld die erbij past.", welke brief was voorzien van een (geel) (door verdachte geschreven) memobriefje met de volgende tekst: "stuurt U mij 80 T 10 mg U ontvangt dan 30 D 150 mg" en/of

  - een of meer telefoongesprek(ken) met die [slachtoffer] gevoerd waarin gesproken is over de 100 capsules/tabletten Tranxene van 20 mg, in elk geval over de (grote) hoeveelheid medicijnen (Tranxene) die die [slachtoffer] in bezit had, en/of

  - 30, althans een of meer capsule(s)/tablet(ten) Depronal, althans een hoeveelheid Depronal verstrekt en/of afgeleverd en/of verzonden aan die [slachtoffer] en/of geruild met die [slachtoffer] (tegen 80, althans een of meer tablet[ten]/capsule[s] Tranxene);

 3. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2003 tot en met 10 november 2003 in de gemeente Wervershoof en/of de gemeente Castricum, althans in Nederland, als een persoon, die niet bevoegd is tot uitoefening der artsenijbereidkunst, al dan niet opzettelijk geneesmiddelen, te weten (30, althans een of meer capsule[s]/tablet[ten]) Depronal, heeft bereid en/of heeft afgeleverd;

  Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging.

 4. BEWEZENVERKLARING

  De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat

 5. [slachtoffer] in de periode van 9 november 2003 tot en met 10 november 2003 in de gemeente Wervershoof zelfdoding heeft gepleegd,

  waarbij hij, verdachte, die [slachtoffer] op tijdstippen in de periode van 1 juli 2003 tot en met 10 november 2003 in de gemeente Castricum en/of de gemeente Wervershoof, opzettelijk behulpzaam is geweest en die [slachtoffer] middelen daartoe heeft verschaft, terwijl die zelfdoding is gevolgd,

  hebbende hij, verdachte daarbij opzettelijk

  - brieven geschreven en ondertekend en verzonden aan die [slachtoffer], inhoudende informatie en/of instructies met betrekking tot zelfdoding, te weten:

  · een brief (offerte), gedateerd 8 augustus 2003, waarin het boek "De geur van

  abrikozenbloesem ontstegen" onder de aandacht wordt gebracht met daarbij de zinsnede: "gebruik van de virtuele apotheek" en

  · een brief, gedateerd 10 augustus 2003, waarin de volgende passage is opgenomen: "Beschikt iemand over bepaalde medicijnen en vraagt hij of zij zich af of die te gebruiken zijn voor beëindiging van eigen leven, dan informeren wij op verzoek over hetgeen in de ons ter beschikking staande literatuur is gepubliceerd met betrekking tot eventuele risico's en de dodelijke dosis of dodelijke combinatie der beschikbare middelen, alsmede de wijze van innemen. Een nauwkeurige opgave van de in uw bezit zijnde medicijnen (aantal, sterkte

  in mg, naam, ook van de werkzame stof) is dan noodzakelijk." en

  · een brief, gedateerd 23 augustus 2003, waarin de volgende passages zijn opgenomen: "N.a.v. uw brief d.d. 21/8/03 deel ik u mede dat, als u kiest voor een methode met een dodelijke overdosis of combinatie, er misschien wel een mogelijkheid is. ... Als het u lukt

  door klagen een zwaardere dosis te krijgen zou u kunnen gaan sparen voor een hoeveelheid

  die levensgevaarlijk is en in combinatie met een pijnstiller (zie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT