Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 22 december 2005

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:22 december 2005
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

De voorzieningenrechter in Amsterdam weigert in kort geding gevraagde voorzieningen van een groep hoteleigenaren. Tros Radar werd onrechtmatigheid verweten.

 
GRATIS UITTREKSEL

AB/HO

vonnis 22 december 2005

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t n u m m e r s 329308/KG 05-2296 AB v a n:

 1. de vennootschap naar Turks recht GTI TURIZM ISLETMECILIK LTD. STI.,

  handelend onder de naam Riva Hotels,

 2. de vennootschap naar Turks recht C÷MERTOGLU OTELCILIK TUR. VE TIC. A.S.,

  handelend onder de naam Delphin Palace,

 3. de vennootschap naar Turks recht LARES TURIZM INSAAT TAAHH‹T SANAYI VE TICARET A.S.,

  handelend onder de naam Larespark Hotels,

 4. de vennootschap naar Turks recht AK«ELICK TARIM VE ORMAN ‹L‹NLERI A.S.,

  handelend onder de naam Club Nena Hotel,

 5. de vennootschap naar Turks recht VOLKAN TURIZM TICARET A.S.,

  handelend onder de naam Club Hotel Falcon,

 6. de vennootschap naar Turks recht TURUKOGLU TURIZM OTELCILIK VE TICARET A.S.,

  handelend onder de naam Ardisia de Luxe Hotel,

 7. de vennootschap naar Turks recht ALKE TURIZM A.S.,

  handelend onder de naam Hillside Su Hotel,

 8. de vereniging naar Turks recht AKTOB,

  handelend onder de naam Aktob Mediterranean Association of Touristic Hoteliers,

  alle gevestigd te Antalya, Turkije,

  e i s e r e s s e n bij gelijkluidende dagvaardingen van 30 november 2005,

  procureur mr. T.M. Kolle,

  t e g e n :

 9. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid TROS,

  gevestigd te Hilversum,

 10. [gedaagde 2],

  wonende te [woonplaats],

  g e d a a g d e n ,

  procureur mr. H.A.J.M. van Kaam.

  VERLOOP VAN DE PROCEDURE

  Ter terechtzitting van 8 december 2005 hebben eiseressen gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Ter zitting hebben eiseressen het in het petitum onder 6 gevorderde ingetrokken, nadat de Tros heeft toegezegd na ontvangst van het conceptverzoekschrift tot een voorlopig getuigenverhoor de namen van de redacteuren die de monsters hebben genomen, aan eiseressen kenbaar te zullen maken.

  Gedaagden, verder afzonderlijk te noemen Tros en [gedaagde 2], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

  Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

  Ter zitting is tevens verschenen [onderzoeker], verbonden aan de universiteit van Wageningen, die als informant is gehoord.

  GRONDEN VAN DE BESLISSING

 11. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

  1. Eiseressen sub 1 tot en met 7 zijn eigenaren van hotels in Turkije. Eiseres sub 8 is een belangenvereniging van hotels aan de Turkse zuidkust.

  2. De Tros is een omroepvereniging die onder meer het consumentenprogramma Tros Radar uitzendt. [gedaagde 2] is hoofdredacteur en presentatrice van dit programma.

  3. In de aflevering van Tros Radar van maandag 7 november 2005 is de kwaliteit van de buffetten in een aantal Turkse hotels, waaronder de hotels van eiseressen, aan de orde gesteld. In de hotels zijn door een redacteur van Tros Radar, die had geleerd hoe zij dat moest doen, steekproefsgewijs monsters van het eten genomen welke monsters in Nederland zijn onderzocht op de hoeveelheid bacteriÎn die daarin voorkwamen. Dit onderzoek in Nederland is uitgevoerd door [onderzoeker] van de universiteit van Wageningen. Ter zitting is de aflevering van 7 november 2005 getoond voor zover het ging over dit onderwerp. Tevens is ter zitting de aflevering van 14 november 2005 getoond, waarin kort op het onderwerp is teruggekomen naar aanleiding van een reactie van het Turks Verkeersbureau.

  4. Vanaf 7 november 2005 is op de website van Tros Radar een samenvatting van de uitzending, alsmede de testresultaten onder de titel "buffetten in all inclusive hotels" gepubliceerd. Tevens is op internet de desbetreffende televisie-uitzending integraal te bekijken.

  5. In opdracht van de raadsman van eiseressen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT