Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, January 22, 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2007/01/22
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Rechtbank spreekt zelfdodingsconsulent vrij.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK AMSTERDAM

Parketnummer: 13/052076-04

Datum uitspraak: 22 januari 2007

op tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1953,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres], en aldaar verblijvende.

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 22 december 2006 en 8 januari 2007.

 1. Telastelegging

  Aan verdachte is blijkens de dagvaarding zoals deze ter terechtzitting van 22 december 2006 is gewijzigd, telastegelegd dat:

  [betrokkene] op of omstreeks 9 juni 2004 te Amsterdam zich van het leven heeft benomen door het innemen van (een combinatie van) een of meer medicijnen, waarbij hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 augustus 2003 tot en met 9 juni 2004 te Velp, in elk geval in Nederland, (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest, terwijl die zelfdoding is gevolgd,

  immers heeft hij, verdachte toen en daar (telkens) opzettelijk

  - eind 2003/begin 2004 die [betrokkene] geadviseerd omtrent het gebruik en/of werking van medicijnen en doseringen en/of

  - een lijst met medicijnen die [betrokkene] hem, verdachte, op of omstreeks 25 januari 2004 had toegestuurd met die [betrokkene] besproken en/of

  - op of omstreeks 5 februari 2004 een stuk getiteld "algemene informatie omtrent de wijze van zelfdoding" aan die [betrokkene] toegestuurd en/of

  - in deze algemene informatie een geÔndividualiseerde medicatie-instructie opgenomen waarin hij, verdachte aangaf hoe die [betrokkene] haar "pil van Drion" moest samenstellen en/of welke (hogere dan normale) dosering(en) voor die [betrokkene] het meest aangewezen was/waren;

 2. Voorvragen

  ...

 3. Waardering van het bewijs

  De officier van justitie heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte terzake het door haar bewezengeachte feit zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

  De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen is telastegelegd, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

  Motivering van de vrijspraak

  De relevante feiten.

  Op 9 juni 2004 te omstreeks 04.10 uur is in haar woning te [woonplaats] overleden [betrokkene], naar moet worden aangenomen als gevolg van het innemen, vanaf omstreeks 03.15 uur, aanzienlijke hoeveelheden geneesmiddelen.

  Het verslag betreffende een niet natuurlijke dood van de lijkschouwer van de gemeente Amsterdam L.D.M. Fassaert van 9 juni 2004 houdt dienaangaande onder meer het volgende in:

  "In aanwezigheid van vriendinnen heeft betrokkene zich met opgespaarde medicijnen gesuÔcideerd, waarschijnlijk depronal."

  Uit de verklaringen van de getuigen VdB. en VZ., die bij de zelfdoding van [betrokkene] aanwezig zijn geweest, blijkt dat zij vanaf omstreeks 03.15 uur geneesmiddelen heeft ingenomen voordat de getuigen om 04.10 uur tot de conclusie kwamen dat [betrokkene] was overleden.

  [betrokkene] heeft begin augustus 2003 telefonisch contact opgenomen met verdachte, die zich blijkens zijn briefpapier onder meer afficheert als "suicidecounselor i.s.m. de stichting De Einder". Dit heeft geresulteerd in diverse telefoongesprekken tussen verdachte en [betrokkene] over verschillende met haar voorgenomen zelfdoding verband houdende onderwerpen.

  Vanaf januari 2004 werd er tussen verdachte en [betrokkene] onder andere gesproken over de door [betrokkene] opgespaarde en ter verwezenlijking van haar doodswens in te nemen geneesmiddelen.

  In een aan verdachte gefaxte brief van 25 januari 2004 (hierna: de "fax van 25 januari 2004") schreef [betrokkene] aan verdachte:

  "Hallo [verdachte],

  Hier mijn voorraad:

  Temazepam capsules 10 mg. 100 st.

  ,, tabletten 10 mg. 15 st.

  (....)

  Flurazepam capsules 30 mg 30 st.

  ,, ,, 15 mg 15 st.

  (....)

  Depronal capsules 150 mg. 15 st.

  Deze week wordt herhaal recept naar apotheek gezonden (heb niet gevraagd hoeveel)

  We spreken elkaar,

  (....)"

  Bij gefaxte brief van 5 januari 2004 (hierna: "de brief van 5 februari 2004") schreef verdachte aan [betrokkene] onder meer:

  "Beste [betrokkene],

  Met excuses voor de vertraging hierbij mijn informatie die ik je zoals afgesproken zou sturen.

  Het spreekt denk ik voor zich. (....) Wel heb ik een combinatie opgesomd van jouw middelen, dit voor alle duidelijkheid.

  Daarbij zie je dat ik doseringen heb genomen die beduidend hoger liggen dat (de rechtbank leest: "dan") de werkgroep die zich ermee bezighoudt voorschrijft. Dit om je gevoel van zekerheid te vergroten.

  (....)"

  Bij laatstbedoelde brief was als bijlage een geschrift gevoegd met de volgende inhoud:

  "Algemene informatie omtrent de wijze van zelfdoding

  Uitgaande van de informatie die ik ontvangen heb, het volgende:

  De werkgroep van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek naar Zorgvuldige Zelfdoding (....) bericht:

  "De praktijk heeft uitgewezen dat 3 gram dextropropoxyfeen (20 capsules Depronal van 150 mg) dodelijk is, mits ingenomen in combinatie met tenminste ÈÈn langwerkend benzodiazepine. Gebruik van nog een tweede benzodiazepine acht de werkgroep niet noodzakelijk, maar is in de praktijk doeltreffende gebleken." De werkgroep vat later samen: "Dextropropoxyfeen is in de praktijk een doeltreffend dodelijk middel gebleken, mits: - tenminste drie weken geen opiaten en benzodiazepinen zijn gebruikt; en: - gecombineerd met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT