Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Leeuwarden, June 26, 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2007/06/26
Uitgevende instantie::Rechtbank Leeuwarden
SAMENVATTING

Vernieling, wederspannigheid, belediging aan een ambtenaar, bedreiging tegen het leven gericht, pleegdatum, getuigenverklaring, veelpleger, ISD-maatregel, aftrek

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector straf

parketnummer 17/880081-07

ter terechtzitting gevoegd parketnummer 17/820096-07

verkort vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 26 juni 2007 in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

thans gedetineerd in P.I. Noord - HvB De Blokhuispoort te Leeuwarden.

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 12 juni 2007.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. B. Klunder, advocaat te Leeuwarden.

Telastelegging

Aan dit vonnis zijn door de griffier gewaarmerkte fotokopieÎn van de dagvaardingen gehecht, waaruit de inhoud van de telasteleggingen geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telasteleggingen voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

PartiÎle vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte op 16 februari 2007 de bedreiging, zoals die is telastegelegd in de zaak met parketnummer 17/880081-07 heeft gepleegd, nu uit de bewijsmiddelen blijkt dat deze bedreiging is gepleegd op 14 februari 2007.

Nu er tussen de telastegelegde datum (16 februari 2007)en de werkelijke pleegdatum (14 februari 2007) twee volledige dagen zitten, biedt ook het woord "omstreeks" in de telastelegging geen uitkomst. Uit de jurisprudentie blijkt dat het woord "omstreeks" slechts ÈÈn dag voor en ÈÈn dag na de telastegelegde datum kan behelzen.

De rechtbank zal deze foutieve datum ook niet verbeterd lezen, nu de rechtbank van oordeel is dat dit niet valt onder een kennelijke verschrijving en zal verdachte derhalve vrij spreken van het in de zaak met parketnummer 17/880081-07 telastegelegde.

Nadere bewijsoverweging

Ten aanzien van het de zaak met parketnummer 17/820096-07, onder 1. telastegelegde, de vernieling van een ruit van het restaurant de Vliegende Hollander, heeft verdachte ter zitting aangevoerd dat niet vaststaat dat hij deze ruit heeft vernield. Verdachte heeft aangegeven dat ook de heer [naam] de vernieler van de ruit kan zijn geweest, nu het signalement wat door de getuige is gegeven duidelijk betrekking heeft op de heer [naam]. Verdachte heeft voorts aangegeven dat het aangetroffen bloed, hoewel hij een hevig bloedende hand had, niet bewijst dat hij de dader is geweest, nu dit bloed niet is onderzocht en de heer [naam] ook bloedende wondjes had.

Verdachte verklaart tot slot dat hij zich niets meer kan herinneren van deze avond omdat hij zwaar onder invloed verkeerde van alcohol en dat hij zich ook niet meer kan herinneren wat hij destijds heeft verklaard bij de politie.

De rechtbank is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT