Kort geding van Rechtbank Zwolle, 18 januari 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:18 januari 2007
Uitgevende instantie::Rechtbank Zwolle
SAMENVATTING

Hypothecaire geldleningsovereenkomst. Dwaling van hypotheeknemer omtrent werkgeversverklaring. Werknemer genoemd in werkgeversverklaring is feitelijk (middelijk) zijn eigen werkgever en heeft aldus het in de werkgeversverklaring genoemde salaris zelf kunnen bepalen. Niet uitgesloten dat bodemrechter beroep op partiële vernietiging zal honoreren. Vordering tot uitbetaling in depot gehouden gelden... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 125911 / KG ZA 06-454

Vonnis in kort geding van 18 januari 2007

in de zaak van

 1. [eiser A],

  wonende te [plaats],

 2. [eiser B],

  wonende te [plaats],

  eisers,

  procureur mr. M.F.H.M. van Haastert,

  advocaat mr. E.G. Blankestijn te Almelo,

  tegen

 3. de naamloze vennootschap

  POSTBANK N.V.,

  gevestigd te Amsterdam,

 4. de stichting

  STICHTING POSTBANK SPAARHYPOTHEEK,

  gevestigd te Amsterdam,

  gedaagden,

  procureur mr. E.A.M. Claassen,

  advocaat mr. A.K. Doornbosch te Assen.

  Partijen zullen hierna [eisers c.s.] en Postbank c.s. genoemd worden.

 5. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding

  - de mondelinge behandeling

  - de pleitnota van [eisers c.s.]

  - de pleitnota van Postbank c.s..

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 6. De feiten

  2.1. Tussen [eisers c.s.] en (onder andere) Postbank c.s. is op 7 augustus 2006 een hypothecaire geldleningsovereenkomst gepasseerd waarbij [eisers c.s.] een bedrag van EUR 161.500,00 hebben geleend. Overeengekomen is dat van de leensom een bedrag van EUR 38.000,00, (onder andere) bestemd voor verbouwing van de verhypothekeerde recreatiewoning aan de [adres] te [plaats], in depot zou worden gestort. Thans wordt nog een bedrag van ongeveer EUR 30.000,00 in depot gehouden. Van de leensom is een bedrag van EUR 120.660,95 aangewend om een eerdere hypothecaire geldleningsovereenkomst af te lossen.

  2.2. Bij de aanvraag van de hypotheekofferte hebben [eisers c.s.] aangegeven dat [eiser A] sedert 11 november 2005 tegen een bruto jaarsalaris van EUR 55.080,00 in loondienst is met een vast dienstverband bij [bedrijfsnaam] Groep CV (verder "[bedrijfsnaam] Groep"). Bij de geretourneerde en geaccepteerde offerte was een werkgeversverklaring en een salarisspecificatie van [bedrijfsnaam] Groep gevoegd. De werkgeversverklaring is ondertekend door de heer [C].

  2.3. Voor zover thans van belang is mede uit namens Postbank c.s. verricht onderzoek gebleken dat:

 7. [eiser A] enig werknemer van [bedrijfsnaam] Groep is;

 8. enig beherend vennoot van [bedrijfsnaam] Groep de stichting [bedrijfsnaam] (verder "[bedrijfsnaam]") is;

 9. [eiser A] enig bestuurder van [bedrijfsnaam] is.

 10. [eiser A] voorheen in de vorm van een eenmanszaak een videotheek dreef, en deze onderneming thans heeft ondergebracht in een commanditaire vennootschap;

 11. [bedrijfsnaam] Groep zich voorts bezighoudt met de handel in koi-karpers en de aanleg van vijvers, activiteiten die [eiser A] voor oprichting van [bedrijfsnaam] Groep op 11 november 2005 hobbymatig verrichtte.

  2.4. Evenals...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT