Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 4 december 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 4 december 2007
Uitgevende instantie::Rechtbank Zutphen
SAMENVATTING

Rechtbank veroordeelt verdachte van gezinsdrama te Hengelo (Gld) tot 18 jaar gevangenisstraf.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/580128-07

Uitspraak d.d.: 4 december 2007

na aanhouding verschenen/ oip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1962],

wonende te [adres en plaats],

thans gedetineerd in P.I. Vught.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

20 november 2007.

De tenlastelegging

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 20 november 2007 op grond van artikel 314a Wetboek van Strafvordering is aangepast is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

 1. hij in of omstreeks de periode van 3 maart 2007 tot en met 6 maart 2007 te

  Hengelo, gemeente Bronckhorst, tezamen en in vereniging met een ander of

  anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade

  [zoon 1] (geboren [1995], verdachtes zoon) van het leven

  heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn

  mededader(s) opzettelijk al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, die

  [zoon 1] een (grote) hoeveelheid slaapmiddel(len) en/of een

  (grote) hoeveelheid Oxazepam en/of Temazepam en/of een (grote) hoeveelheid

  Actrapid en/of Mixtard (insuline), althans een of meer (andere)

  levensbedreigende en/of dodelijke stoffen toegediend, althans een dodelijke

  combinatie van voornoemde en/of andere stoffen toegediend en/of/althans

  heeft/hebben hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) een of

  meer (andere) handelingen bij/in/aan het lichaam van die [zoon 1]

  verricht,

  tengevolge waarvan voornoemde [zoon 1] is overleden;

  art 289 Wetboek van Strafrecht

  art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

 2. hij in of omstreeks de periode van 3 maart 2007 tot en met 6 maart 2007 te

  Hengelo, gemeente Bronckhorst, tezamen en in vereniging met een ander of

  anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade

  [zoon 2] (geboren [1998], verdachtes zoon) van het leven

  heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn

  mededader(s) opzettelijk al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, die

  [zoon 2] een (grote) hoeveelheid slaapmiddel(len) en/of een (grote)

  hoeveelheid Oxazepam en/of Temazepam en/of een (grote) hoeveelheid Actrapid

  en/of Mixtard (insuline), althans een of meer (andere) levensbedreigende

  en/of dodelijke stoffen toegediend, althans een dodelijke combinatie van

  voornoemde en/of andere stoffen toegediend, en/of/althans heeft/hebben hij,

  verdachte, en/of een of meer van zijn mededader(s) een of meer (andere)

  handelingen bij/in/aan het lichaam van die [zoon 2] verricht,

  tengevolge waarvan voornoemde [zoon 2] is overleden;

  art 289 Wetboek van Strafrecht

  art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

 3. hij in de periode van 03 maart 2007 tot en met 6 maart 2007 te Hengelo,

  gemeente Bronckhorst opzettelijk het leven van [echtgenote], op haar verzoek, althans op haar uitdrukkelijk en ernstig verlangen,

  heeft beÎindigd, immers heeft hij, verdachte, die [echtgenote] een (grote)

  hoeveelheid slaapmiddel(len) en/of een (grote) hoeveelheid Oxazepam en/of

  Temazepam en/of een (grote) hoeveelheid Actrapid en/of Mixtard (insuline),

  althans een of meer (andere) levensbedreigende en/of dodelijke stoffen

  toegediend, althans een dodelijke combinatie van voornoemde en/of andere

  stoffen toegediend, tengevolge waarvan voornoemde [echtgenote] is overleden;

  art 293 lid 1 Wetboek van Strafrecht

  ALTHANS, dat

  hij in of omstreeks de periode van 3 maart 2007 tot en met 6 maart 2007 te

  Hengelo, gemeente Bronckhorst, opzettelijk [echtgenote]

  behulpzaam is geweest bij zelfdoding en/of de middelen daartoe heeft

  verschaft, immers heeft hij, verdachte, die [echtgenote]

  een (grote) hoeveelheid slaapmiddel(len) en/of een (grote) hoeveelheid

  Oxazepam en/of Temazepam en/of een (grote) hoeveelheid Actrapid en/of Mixtard

  (insuline), althans een of meer (andere) levensbedreigende en/of dodelijke

  stoffen, althans een dodelijke combinatie van voornoemde en/of andere stoffen

  toegediend en/of laten toedienen en/of haar de gelegenheid verschaft om zich

  ([echtgenote]) voornoemde stoffen toe te dienen;

  art 294 lid 2 Wetboek van Strafrecht

  Taal- en/of schrijffouten

  Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

  Vaststaande feiten

  Op 6 maart 2007 worden in perceel [adres en plaats] de lichamen aangetroffen van [echtgenote] en haar kinderen, [zoon 1] en [zoon 2]

  (dossierpagina 142-147).

  Uit het door het NFI verrichte pathologisch en toxicologisch onderzoek (bijlagen 6-9)

  blijkt dat zij overleden zijn ten gevolge van toediening van een hoeveelheid Oxazepam en/of Temazepam en/of insuline.

  Verdachte heeft tegenover de politie, de rechter-commissaris en ter terechtzitting van 20 november 2007 verklaard dat hij en zijn vrouw alvorens de hand aan zichzelf te slaan hun kinderen om het leven hebben gebracht.

  Vrijspraak van het onder feit 3 primair en subsidiair tenlastegelegde

  Feit 3 primair:

  De officier van justitie heeft vrijspraak gevorderd ten aanzien van het onder 3 primair tenlastegelegde, de opzettelijke levensbeÎindiging van [echtgenote] op haar uitdrukkelijke verzoek.

  De raadsman heeft betwist dat verdachte het leven van [echtgenote] op haar verzoek heeft beÎindigd. Hij heeft daartoe...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT