Hoger beroep van Raad van State, 5 maart 2008

Datum uitspraak: 5 maart 2008
Uitgevende instantie::Raad van State
SAMENVATTING

Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (hierna: het college) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horizon Meat Services B.V. (hierna: Horizon) en [appellante sub 2], voor zover thans van belang, onder oplegging van een dwangsom gelast een einde te maken aan de huisvesting van buitenlandse werknemers op het... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

200706652/1.

Datum uitspraak: 5 maart 2008

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op de hoger beroepen van:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Horizon Meat Services B.V., gevestigd te Zevenaar,

 2. [appellante sub 2], gevestigd te [woonplaats],

  tegen de uitspraak in zaak nrs. 07/329 en 07/371 van de rechtbank Roermond van 13 september 2007 in het geding tussen:

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Horizon Meat Services B.V. en [appellante sub 2]

  en

  het college van burgemeester en wethouders van Bergen.

 3. Procesverloop

  Bij afzonderlijke besluiten van 23 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen (hierna: het college) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horizon Meat Services B.V. (hierna: Horizon) en [appellante sub 2], voor zover thans van belang, onder oplegging van een dwangsom gelast een einde te maken aan de huisvesting van buitenlandse werknemers op het kampeerterrein van camping "De Looi" te Bergen (hierna: de camping).

  Bij afzonderlijke besluiten van 6 februari 2007 heeft het college de daartegen door Horizon en [appellante sub 2] gemaakte bezwaren gegrond verklaard, de besluiten van 23 mei 2006 herroepen en Horizon en [appellante sub 2] opnieuw onder oplegging van een dwangsom gelast een einde te maken aan voormelde huisvesting.

  Bij afzonderlijke besluiten van 1 mei 2007 heeft het college de besluiten van 6 februari 2007 herzien wat betreft het maximumbedrag aan te verbeuren dwangsommen.

  Bij uitspraak van 13 september 2007, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Roermond (hierna: de rechtbank) de tegen de besluiten van

  6 februari 2007 en 1 mei 2007 door Horizon en [appellante sub 2] ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

  Tegen deze uitspraak hebben Horizon en [appellante sub 2] bij afzonderlijke brieven, bij de Raad van State ingekomen op 14 september 2007, hoger beroep ingesteld. Horizon heeft de gronden van het hoger beroep aangevuld bij brief van 19 oktober 2007.

  Het college heeft een verweerschrift ingediend.

  Horizon en [appellante sub 2] hebben gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid te repliceren.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 januari 2008, waar Horizon, vertegenwoordigd door mr. H.J. Kastein, advocaat te Zevenaar,

  [appellante sub 2], vertegenwoordigd door mr. B. Benard, advocaat te Den Haag, en het college, vertegenwoordigd door mr. S.N.J. Kerkhoff, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

 4. Overwegingen

  2.1. Ter zitting heeft Horizon de beroepsgrond dat de op haar betrekking hebbende besluiten van 6 februari 2007 en 1 mei 2007 zijn genomen in strijd met artikel 39, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met Verordening (EEG) nr. 1612/68, ingetrokken, zodat deze verder geen bespreking behoeft.

  2.2. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied" rust op de gronden waarop de camping is gelegen de bestemming "Rekreatieve doeleinden met verblijfsrekreatieve voorzieningen, camping: Rv(c)".

  Ingevolge artikel 18, lid A, van de planvoorschriften zijn de op de plankaart als zodanig aangewezen gronden bestemd voor recreatieve doeleinden en kampeerdoeleinden en de daarbij behorende voorzieningen.

  Ingevolge lid E wordt onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 6, lid A ten minste verstaan het in artikel 6, lid C beschreven gebruik van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT