Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, December 12, 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2007/12/12
Uitgevende instantie::Rechtbank Zwolle
SAMENVATTING

De zoon van gedaagde was leerling van de internationale school Eerde (eiseres) in 2005/2006. De factuur voor het eerste semester is door gedaagde voor de helft voldaan. De factuur voor het tweede semester is door gedaagde geheel voldaan. Eiseres vordert thans betaling van het restant van de eerste factuur. De zoon van gedaagde is in december 2005 naar Tenerife (woonplaats vader) vertrokken en... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 128909 / HA ZA 07-144

Vonnis van 12 december 2007

in de zaak van

de stichting

INTERNATIONALE SCHOOL EERDE,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

procureur mr. F.W. van Vloten,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats], ([woonplaats buitenland], [land])

gedaagde,

advocaat mr. A. Rodrguez Gonzlez te Rotterdam,

procureur mr. M.F.H.M. van Haastert.

Partijen zullen hierna [Eerde] en [gedaagde] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - het tussenvonnis van 30 mei 2007

  - het proces-verbaal van comparitie van 25 oktober 2007.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. [gedaagde] heeft zijn zoon [X] middels een inschrijfformulier van 1 juni 2005 ingeschreven bij [Eerde]. Op dat moment was het zijn bedoeling dat zijn zoon gedurende het schooljaar 2005 /2006 als "7-day boarder" bij [Eerde] zou verblijven en onderwijs zou genieten.

  2.2. [X] is op 15 december 2005 naar [woonplaats buitenland] terug gekeerd. Hij is daar op 1 februari 2006 op een andere school begonnen. Hij is in februari 2006 nog een paar dagen terug geweest op [Eerde] om zijn spullen te halen en om afscheid te nemen. Op 23 februari 2006 heeft [gedaagde] aan [Eerde] laten weten dat hij zijn zoon wegens gezondheidsproblemen en op aanraden van een psycholoog van school haalde.

  2.3. De tarieven van [Eerde] zijn vermeld in haar "Fee structure 2005-2006" (hierna: het tarievenoverzicht). Daaruit blijkt dat voor onderwijs voor een schooljaar EUR 15.155,- verschuldigd is. Dit bedrag wordt in twee termijnen in rekening gebracht.

  Het tarieven overzicht vermeldt:

  1st term EUR 10.610,- to be paid before August 1 st, 2005

  2nd term EUR 4.545,- to be paid before January 1 st, 2006

  De "Boarding Fee" is voor een schooljaar EUR 22.630,-, eveneens in twee termijnen te betalen. Vermeld wordt:

  1st term EUR 15.840,- to be paid before August 1 st, 2005

  2nd term EUR 6.790,- to be paid before January 1 st, 2006

  2.4. Het tarievenoverzicht noemt nog verschillende andere posten. Voor zover van belang gaat het om een voorschot van EUR 1.000,- (a one time standing advance of EUR 1.000,- refundable), een bijdrage van EUR 500,- voor het boekenfonds te betalen tegelijk met de eerste termijn (Book fund) en EUR 1.500,- voor een Acer computer.

  2.5. Bij factuur nr. 3328 van 27 juni 2005, met de vervaldatum 1 augustus 2005, is door [Eerde] aan [gedaagde] een bedrag van EUR 29.450,- in rekening gebracht. Dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT