Herziening van Centrale Raad van Beroep, May 30, 2008

Datum uitspraak:2008/05/30
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid en foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

 
GRATIS UITTREKSEL

07/329 WAO

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 1 december 2006, 04/6568 WAO, in het geding tussen:

[Verzoekster] (hierna: verzoekster),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv)

Datum uitspraak: 30 mei 2008

 1. PROCESVERLOOP

  Mr. W.C. de Jonge, advocaat te Vlaardingen, heeft namens verzoekster verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 1 december 2006, 04/6568 WAO.

  Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 april 2008.

  Verzoekster is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. De Jonge.

  Het Uwv is niet verschenen.

 2. OVERWEGINGEN

  1. Verzoekster heeft een verzoek om herziening ingediend. Zij is van mening dat haar aanspraken bij de bestreden uitspraak niet naar behoren zijn erkend. De gronden van het verzoek zijn uiteengezet in het aanvullende verzoekschrift van 22 maart 2007 en het daarbij overgelegde stuk van Instituut Psychosofia van 6 februari 2007 (medische adstructie a4).

   2.1. De Raad overweegt dat de door de gemachtigde van verzoekster gewenste hernieuwde discussie over de betrokken zaak en de juistheid van de bestreden uitspraak niet kan worden gevoerd, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

   2.2. De Raad heeft echter noch in het aanvullende verzoekschrift noch in het stuk van Instituut Psychosofia enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb kunnen ontwaren...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT