Herziening van Centrale Raad van Beroep, 30 mei 2008

Datum uitspraak:30 mei 2008
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

 
GRATIS UITTREKSEL

07/1429 WAO + 07/1431 WAO

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 17 januari 2007, 05/1347 WAO + 06/833 WAO, in het geding tussen:

[Verzoekster] (hierna: verzoekster),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv)

Datum uitspraak: 30 mei 2008

 1. PROCESVERLOOP

  Mr. W.C. de Jonge, advocaat te Vlaardingen, heeft namens verzoekster verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 17 januari 2007, 05/1347 WAO + 06/833 WAO.

  Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend waarop door mr. De Jonge bij schrijven van 30 oktober 2007 is gereageerd.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 april 2008.

  Mr. De Jonge is verschenen voor verzoekster.

  Het Uwv is niet verschenen.

 2. OVERWEGINGEN

  1. Verzoekster heeft verzocht om "herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". Verzoekster is van mening dat haar aanspraken bij de bestreden uitspraak niet naar behoren zijn erkend. De gronden van het verzoek zijn uiteengezet in het aanvullende verzoekschrift van 11 mei 2007 en het daarbij overgelegde stuk van Instituut Psychosofia van 5 april 2007 (medische adstructie a7).

   2.1. De Raad overweegt dat de door de gemachtigde van verzoekster gewenste hernieuwde discussie over de betrokken zaak en de juistheid van de bestreden uitspraak niet kan worden gevoerd, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

   2.2. De Raad heeft echter noch in het aanvullende verzoekschrift noch in het stuk van Instituut Psychosofia enig...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT