Herziening van Centrale Raad van Beroep, May 30, 2008

Datum uitspraak:2008/05/30
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Afwijzing verzoek om herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden. In stuk van Instituut Psychosofia geen nieuw feit.

 
GRATIS UITTREKSEL

07/1408 WAO

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het verzoek om herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 januari 2007, 05/1494 WAO, in het geding tussen:

[Verzoeker] (hierna: verzoeker),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv)

Datum uitspraak: 30 mei 2008

 1. PROCESVERLOOP

  Mr. W.C. de Jonge, advocaat te Vlaardingen, heeft namens verzoeker verzocht om herziening van de uitspraak van de Raad van 10 januari 2007, 05/1494 WAO.

  Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 april 2008.

  Verzoeker is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. De Jonge.

  Het Uwv is niet verschenen.

 2. OVERWEGINGEN

  1. Verzoeker heeft verzocht om "herziening op grond van evidente onjuistheid, foutieve uitleg van de eigen jurisprudentie en op grond van nieuwe feiten en omstandigheden". Verzoeker is van mening dat zijn aanspraken bij de bestreden uitspraak niet naar behoren zijn erkend. De gronden van het verzoek zijn uiteengezet in het aanvullende verzoekschrift van 7 mei 2007 en het daarbij overgelegde stuk van Instituut Psychosofia van 3 april 2007 (medische adstructie 4).

   2.1. De Raad overweegt dat de door de gemachtigde van verzoeker gewenste hernieuwde discussie over de betrokken zaak en de juistheid van de bestreden uitspraak niet kan worden gevoerd, tenzij sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

   2.2. De Raad heeft echter noch in het aanvullende verzoekschrift noch in het stuk van Instituut Psychosofia enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als bedoeld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT