Verstek van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 01, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/08/01
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

De verdachte heeft twee politieambtenaren gedurende en ter zake van de rechtmatige uitoefening van hun bediening op straat beledigd. Het Hof veroordeelt de verdachte een geldboete van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 15 (vijftien) dagen hechtenis.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-004698-11

Parketnummer: 09-213052-10

Datum uitspraak: 1 augustus 2012

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 5 oktober 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortejaar] 1989,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 1 augustus 2012.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde veroordeeld tot een geldboete van € 900,00, subsidiair achttien dagen hechtenis.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1:

hij op of omstreeks 27 september 2010 te 's-Gravenhage, toen (een) aldaar in uniform geklede dienstdoende politieambtena(a)r(en) verdachte, als verdacht van het gepleegd hebben van één of meer op heterdaad ontdekt(e) strafba(a)r(e) feit(en) had(den) aangehouden en had(den) vastgegrepen, althans vast had(den) teneinde verdachte, ter geleiding voor een hulpofficier van justitie, over te brengen naar een politiebureau, zich met geweld tegen die eerstgenoemde opsporingsambtena(a)r(en), werkzaam in de rechtmatige uitoefening van hun/zijn bediening, heeft verzet door te rukken en te trekken in een andere richting dan waarin die ambtena(a)r(en) verdachte trachtte(n) te geleiden en/of (meerdere malen met kracht) zijn arm(en) uit de greep van die ambtena(a)r(en) te trekken;

2:

hij op of omstreeks 27 september 2010 te 's-Gravenhage opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [benadeelde partij 1], agent van politie Haaglanden en/of [benadeelde partij 2], hoofdagent van politie Haaglanden, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, tijdens de uitoefening van de politiedienst in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "kankerjoden" en/of "kankerhoer, althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking en/of zijn, verdachtes, middelvinger naar die ambtena(a)r(en) heft opgestoken, zijnde een feitelijkheid van beledigende aard en/of strekking;

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT