Wraking van Hoge Raad, September 07, 2012

Datum uitspraak2012/09/07
Uitgevende instantie:Hoge Raad

7 september 2012

nr. 12/00393

Beslissing

van de Vierde kamer van de Hoge Raad der Nederlanden naar aanleiding van het verzoek om wraking van de hierna te noemen raadsheren in de Hoge Raad, ingediend door X te Z, verder te noemen verzoeker.

  1. De procedure

    1.1 Verzoeker heeft beroep in cassatie ingesteld in de zaak die bij de Derde kamer van de Hoge Raad is ingeschreven onder nummer 12/00393. Bij brief van 21 juni 2012 is aan verzoeker meegedeeld dat op 29 juni 2012 ter terechtzitting de beslissing in die zaak in het openbaar zal worden uitgesproken. Tevens is daarin meegedeeld dat het arrest zal worden gewezen door de leden J.W. van den Berge, Th. Groeneveld en D. de Groot.

    1.2 Bij op 12 juli 2012 ter griffie van de Hoge Raad ingekomen verzoekschrift heeft verzoeker, naar de Hoge Raad begrijpt, de wraking verzocht van de hiervoor in 1.1 vermelde leden van de Hoge Raad.

  2. De ontvankelijkheid van het verzoek

    2.1 Het verzoek tot wraking is gedaan nadat in de desbetreffende zaak uitspraak was gedaan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT