Voorlopige voorziening van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, July 07, 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2008/07/07
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Kopie van Graceland getoetst aan redelijke eisen van welstand. Past het bouwplan in zijn omgeving (Dorps bebouwingslint)? Opnieuw schorsing bouwvergunning.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, team bestuursrecht

procedurenummer: 08 / 2474 WW44 VV en 10 andere

uitspraak van de voorzieningenrechter

in de zaak van

[verzoeker 1], [verzoeker 2], [verzoeker 3] en [verzoeker 4],

wonende te [woonplaats],

gemachtigde mr. M.A.M. van Dooren,

[verzoeker 5], [verzoeker 6], [verzoeker 7] en [verzoeker 8], [verzoeker 9] en [verzoeker 10], [verzoeker 11], [verzoeker 12], [verzoeker 13] en [verzoeker 14], [verzoeker 15] en [verzoeker 16], [verzoeker 17] en [verzoeker 18],

wonende te [woonplaats],

gemachtigde mr. L. Warnier,

verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Namens verzoekers is beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder van 25 maart 2008 (bestreden besluit), verzonden op 31 maart 2008, waarbij verzoekers bezwaren tegen een op 3 november 2006 door verweerder verleende bouwvergunning voor het realiseren van een woning op het perceel aan de [straatnaam] te [woonplaats] ongegrond zijn verklaard.

  Tevens is namens verzoekers verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

  De verzoeken om voorlopige voorziening zijn behandeld ter zitting van 27 juni 2008. Daarbij waren verzoekers [verzoeker 1] en [verzoeker 2] aanwezig, bijgestaan door mr. Van Dooren en vergezeld van architect J.J. de Jonge. Verder waren de verzoekers [verzoeker 5], [verzoeker 6], [verzoeker 11], [verzoeker 13] en [verzoeker 14] aanwezig, bijgestaan door mr. Warnier. Namens verweerder zijn [medewerker verweerder] en [medewerker verweerder] verschenen. Verder was vergunninghouder [vergunninghouder] aanwezig, bijgestaan door zijn gemachtigde mr. Y.J.H. van Griensven.

 2. Beoordeling

  2.1 Op grond van de gedingstukken en de behandeling ter zitting gaat de voorzieningenrechter uit van de volgende feiten en omstandigheden.

  Op 18 juli 2006 heeft vergunninghouder [vergunninghouder] een aanvraag om bouwvergunning bij verweerder ingediend voor het realiseren van een woning aan de [straatnaam] te [woonplaats]. Het bouwplan is een kopie van Graceland, de woning van wijlen Elvis Presley in Memphis, Tennessee (USA), met een aantal aanpassingen ten opzichte van het origineel. Bij besluit van 3 november 2006 (primair besluit) heeft verweerder de gevraagde bouwvergunning verleend. Hiertegen hebben verzoekers bezwaar gemaakt. Bij beslissing op bezwaar van 27 maart 2007 heeft verweerder de bezwaren van verzoekers ongegrond verklaard.

  Daartegen hebben verzoekers beroep ingesteld. Bij uitspraak van 3 december 2007 van de meervoudige kamer van deze rechtbank is het beroep gegrond verklaard, is de beslissing op bezwaar van 27 maart 2008 vernietigd en is verweerder opgedragen een nieuwe beslissing op de bezwaren van verzoekers te nemen. Tevens heeft de rechtbank het primaire besluit geschorst tot 6 weken na de verzending van de te nemen nieuwe beslissing op bezwaar.

  Bij het bestreden besluit heeft verweerder alle verzoekers ontvankelijk verklaard in hun bezwaar en de bezwaren zoals genoemd in voornoemde uitspraak van de rechtbank ongegrond verklaard.

  2.2...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT