Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, October 16, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/10/16
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Nakoming omgangsregeling, vernietiging dwangsomveroordeling met ingang van uitspraak in hoger beroep.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 16 oktober 2012

Zaaknummer 200.112.048/01

(zaaknummer rechtbank: 120672 / KG ZA 12-179)

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest in kort geding van de tweede kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellante],

wonende te [woonplaats],

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

hierna te noemen: [appellante],

advocaat: mr. M. Nurdogan-Ferwerda, kantoorhoudende te Amsterdam,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiser in conventie en verweerder in reconventie,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

niet verschenen.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het vonnis uitgesproken op 25 juli 2012 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden, hierna de voorzieningenrechter.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 21 augustus 2012 is door [appellante] hoger beroep ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van

4 september 2012.

De conclusie van de dagvaarding tevens houdende de grieven luidt:

voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis d.d. 25 juli 2012 van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden (zaak en rolnummer 120672/KG ZA 12-179) te vernietigen, en opnieuw rechtdoende te bepalen dat:

I. de vordering van de man tot veroordeling van de vrouw tot nakoming van de omgangsregeling als vastgesteld bij beschikking d.d. 9 mei 2012 op straffe van een dwangsom ad € 250,- per dag dat de vrouw daarmee in gebreke blijft, wordt afgewezen.

[geïntimeerde] is niet verschenen. Tegen hem is verstek verleend.

Ten slotte heeft [appellante] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

De grieven

[appellante] heeft één grief opgeworpen.

De beoordeling

  1. Tussen partijen staan als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken de volgende feiten vast.

    1.1. Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad. Uit deze relatie zijn de volgende minderjarige kinderen geboren: [kind 1], [in 2005], en [kind 2], [in 2007], beiden te [geboorteplaats]. [appellante] is van rechtswege alleen met het gezag belast.

    [geïntimeerde] heeft beide kinderen erkend.

    1.2. Bij beschikking van de rechtbank Leeuwarden van 9 mei 2012 is de omgang tussen [geïntimeerde] en de minderjarigen aldus bepaald, dat de minderjarigen een zondag per veertien dagen bij [geïntimeerde] zullen verblijven, aldus dat [appellante] de minderjarigen om...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT