Verstek van Gerechtshof 's-Gravenhage, 29 augustus 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:29 augustus 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Het Hof verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep.

 
GRATIS UITTREKSEL

Rolnummer: 22-005869-11

Parketnummer: 10-690105-11

Datum uitspraak: 29 augustus 2012

VERSTEK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 23 november 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Nederlandse Antillen)

op [geboortejaar] 1973,

thans gedetineerd in de P.I. Rijnmond - Gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel.

De vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 29 augustus 2012 gevorderd dat de niet ter terechtzitting in hoger beroep verschenen verdachte niet-ontvankelijk zal worden verklaard in het hoger beroep.

Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Na hervatting van het ter terechtzitting in hoger beroep van 19 juli 2012 geschorste onderzoek heeft het hof kennis genomen van de akte intrekking rechtsmiddel d.d. 6 augustus 2012, inhoudende de mededeling van de griffieambtenaar van de rechtbank Rotterdam L.M.J. Klein Zegelink, daartoe bepaaldelijk gemachtigd door de raadsman van de verdachte mr. T.P. van Dijken, advocaat te Amsterdam, dat de verdachte het ingestelde hoger beroep intrekt.

Op grond van het vorenstaande en gehoord de advocaat-generaal overweegt het hof dat de verdachte niet binnen veertien dagen na het instellen van het hoger beroep een schriftuur dat op enigerlei wijze is onderbouwd met grieven tegen het vonnis heeft ingediend...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT