Hoger beroep van Rechtbank Arnhem, 31 oktober 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:31 oktober 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem
SAMENVATTING

Veroordeelde is op 26 september 2012 op een politierechterzitting veroordeeld tot een gedeeltelijke voorwaardelijke gevangenisstraf met oplegging van een vrijheidsbeperkende maatregel. Daarbij is bevolen dat indien veroordeelde zich niet houdt aan de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel er telkens 7 dagen hechtenis zal worden toegepast. De maatregel was dadelijk uitvoerbaar (proces-verbaal van ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

beslissing

RECHTBANK ARNHEM Sector strafrecht

Politierechter

Parketnummer: 05/731041-12

Beslissing van de politierechter in bovengenoemde rechtbank op het door de officier van justitie ingestelde hoger beroep tegen de beslissing d.d. 5 oktober 2012, genomen door de rechter-commissaris, inhoudende de afwijzing van de vordering tenuitvoerlegging na opgelegde maatregel ex artikel 38x van het Wetboek van Strafrecht, met betrekking tot de veroordeelde:

naam: [veroordeelde]

geboren op: [geboortedatum]

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland

(ter terechtzitting geeft veroordeelde aan te wonen op het volgende adres: [adres])

 1. De procedure

  Ter terechtzitting van 31 oktober 2012 zijn gehoord:

  de veroordeelde,

  de raadsman van veroordeelde, mr. R.D.A. van Boom, advocaat te Utrecht, de officier van justitie.

 2. De feiten De politierechter heeft kennisgenomen van de navolgende stukken:

  Het vonnis van de politierechter van 26 september 2012 waarbij veroordeelde is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken, waarvan 3 weken voorwaardelijk met een

  proeftijd van 2 jaren met oplegging van de navolgende vrijheidsbeperkende maatregel:

  Legt op de vrijheidsbeperkende maatregel dat veroordeelde zich gedurende 12 maanden niet zal bevinden binnen een straal van 100 meter van de [adres]

  Beveelt dat indien veroordeelde zich niet houdt aan de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel er telkens 7 dagen hechtenis zal worden toegepast.

  Een proces-verbaal van dadelijke uitvoerbaarheid (met het oog op dadelijke tenuitvoerlegging) van 26 september 2012.

  Een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal overtreden opgelegde maatregel van de politie Gelderland-Zuid, district De Waarden, proces-verbaalnummer PL0800 2012098917, gesloten en ondertekend te 1 id op 5 oktober 2012, kort ,Neergegeven inhoudende dat hij zich op 4 oktober 2012 binnen een straal van 100 meter van de [adres] heeft bevonden.

  Zaaknummer: 731041-12 2

  Een vordering tenuitvoerlegging na opgelegde maatregel ex artikel 38x van het Wetboek van Strafrecht, ongedateerd, waarin de officier van justitie de tenuitvoerlegging vordert van 7 dagen vervangende hechtenis, in overweging gevende dat veroordeelde zich niet heeft gehouden aan bovengenoemde vrijheidsbeperkende maatregel.

  Een bevel tenuitvoerlegging van het kabinet rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Arnhem. Bij welk bevel de rechter-commissaris de vordering van de officier van justitie van 5 oktober 2012...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT