Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, 21 november 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 november 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Aanneming van werk, meerwerk

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 97996 / HA ZA 12-2114

Vonnis van 21 november 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GUNECO B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.M. Visser,

tegen

1. [gedaagde 1]

wonende te Dordrecht,

2. [gedaagde 2]

wonende te Dordrecht,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. ing. G.A.W.M. Wientjes.

Partijen zullen hierna Guneco en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 25 juli 2012 en de daarin genoemde stukken.

- het proces-verbaal van comparitie van 25 september 2012 en de daarin genoemde stukken.

2. De feiten

2.1. Guneco en [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] zijn overeengekomen dat Guneco goederen zou leveren en werkzaamheden zou verrichten ten behoeve van de verbouwing van de woning van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie]

2.2. Guneco heeft voor [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] een offerte gemaakt gedateerd 25 juni 2010 waarin wordt vermeld, voor zover relevant:

“(…) Hierbij hebben wij het genoegen u onze aanbieding te doen toekomen betreffende diverse technische werkzaamheden in het pand aan de [adres] te Dordrecht.

De leveringen en werkzaamheden omvatten het navolgende:

c.v.-ketel, boiler en verwarmingsinstallatie

(…)

Warm- en koudwater en boiler

(…)

Badkamer 1e etage

(…)

Badkamer zolderetage

(…)

Elektra

(…)

Keuken

(…)

De totaalprijs voor bovenstaande leveringen en werkzaamheden bedraagt

€ 46.950,- incl. 19% BTW.

2.3. Nadat Guneco haar werkzaamheden had aangevangen is zij met [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] overeengekomen dat Guneco goederen (materialen) zou leveren aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie], welke goederen gebruikt werden door derden bij het verrichten van bouwkundige werkzaamheden in de woning. Guneco heeft (onder andere) de levering van deze goederen in rekening gebracht met de facturen met nummers 8301, 8327 en 8440 met een totaalbedrag van € 51.568,56.

2.4. De facturen met nummers 8301, 8327 en 8440 zijn door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] betaald. Andere door Guneco verzonden facturen met nummer 8449 (van 18 maart 2011), en nummers 20110110 en 20110111 (beiden van 19 april 2011) met een totaalbedrag van € 43.496,75 zijn door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] onbetaald gelaten.

2.5. Bij brief van 4 mei 2011 heeft Guneco aan [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] medegedeeld dat zij haar werkzaamheden opschort in afwachting van betaling van de onder 2.4. vermelde openstaande facturen.

3. Het geschil

In conventie

3.1. Guneco vordert samengevat – veroordeling van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie], uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van € 51.532,55, vermeerderd met rente en kosten.

De vordering bestaat uit:

€ 23.898,-- (factuurnummer 8449)

€ 7.975,14 (factuurnummer 20110110)

€ 11.623,61 (factuurnummer 20110111)

€ 6.524,51 (buitengerechtelijke incassokosten)

€ 1.511,29 (wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen tot en met 13 maart 2012)

Guneco stelt daartoe dat zij met [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] is overeengekomen dat Guneco tegen betaling werkzaamheden zou verrichten en goederen zou leveren in verband met de verbouwing van de woning van [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] Guneco vordert nakoming van de overeengekomen betalingsverbintenis door [gedaagden in conventie, eisers in reconventie]

[gedaagden in conventie, eisers in reconventie] hebben de offerte van Guneco d.d. 25 juni 2010 aanvaard, met dien verstande dat partijen zijn overeengekomen dat Guneco aanvullend het volgende zou leveren en installeren: centrale verwarming (hierna: CV) in het souterrain, een toilet op de begane grond en vloerverwarming in de badkamer. Partijen zijn een vaste prijs van

€ 46.950,-- overeengekomen voor het werk vermeld in de offerte en de hiervoor genoemde aanvullende werkzaamheden. Een deel van deze overeengekomen werkzaamheden is in rekening gebracht met factuur 8449, waarvan Guneco betaling vordert.

Nadat Guneco haar werkzaamheden had aangevangen is zij met [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] overeengekomen dat Guneco goederen zou leveren in verband met bouwkundige werkzaamheden die in de woning werden verricht door derden. Guneco is voorts met [gedaagden in conventie, eisers in reconventie] overeengekomen dat Guneco tegen een contant te betalen uurtarief van € 30,-- toezicht zou houden op de bouwploeg die de bouwkundige werkzaamheden uitvoerde en dat Guneco zelf timmerwerkzaamheden zou uitvoeren. Guneco vordert de openstaande arbeidsuren tegen een uurloon van € 47,87 exclusief btw. Dat is een hoger tarief omdat het arbeidsloon niet zoals afgesproken contant is betaald. De arbeidsuren zijn in rekening gebracht met factuurnummer 20110110.

Verder zijn partijen meerwerk overeengekomen. Het meerwerk heeft betrekking op: stopcontacten, vloerverwarming in de woonkamer, sanitair, een dekvloer, een extra

CV-ketel en elektra in de keuken. Het meerwerk is in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT