Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 29 november 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:29 november 2012
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Eisers en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan gedaagde trouwfoto's van eisers zou maken. Dit heeft hij gedaan. Toen hij niet reageerde op verzoek eisers om een afspraak te maken van levering, hebben eisers een bericht op een bodybuilderssite over gedaagde geplaatst. Hierdoor is de boel geëscaleerd. Eisers hebben gedaagde thuis opgezocht. Dat is niet vriendelijk verlopen.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 100293 / KG ZA 12-183

Vonnis in kort geding van 29 november 2012

in de zaak van

 1. [EISER 1],

  wonende te Dordrecht,

 2. [EISERES 2],

  wonende te Dordrecht,

  eisers,

  advocaat mr. K.I. Dalpi,

  tegen

  [GEDAAGDE],

  h.o.d.n. [X] – Photography & Design,

  zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Nederland,

  gedaagde,

  in persoon verschenen.

  Partijen zullen hierna [Eiser 1], [Eiseres 2], [Eisers] (gezamenlijk) respectievelijk [Gedaagde] genoemd worden.

 3. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 16 oktober 2012;

  - het verweerschrift dat op 14 november 2012 is binnengekomen;

  - de overgelegde producties;

  - de mondelinge behandeling van 15 november 2012;

  - de pleitaantekeningen van [Eisers].

 4. De feiten

  2.1. [Eisers] hebben [Gedaagde] opdracht gegeven voor het maken van een huwelijksreportage op 22 juni 2012. [Gedaagde] heeft [Eisers] hiervoor op 15 mei 2012 een schriftelijke bevestiging gestuurd.

  2.2. Op 22 juni 2012 heeft [Gedaagde] op de afgesproken plaats en conform de afspraken foto’s genomen van de bruiloft.

  2.3. Bij e-mailbericht van 28 juni 2012 heeft [Gedaagde] [Eisers] bericht dat hij de foto’s ofwel voor 1 juli wilde afleveren ofwel na zijn vakantie, vanaf 11 juli. [Eisers] hebben hierop, na hun vakantie, bij e-mail van 15 juli 2012 gereageerd. Vervolgens heeft er correspondentie plaatsgevonden tussen [Eisers] en (een collega van) [Gedaagde] over de levering van de foto’s.

  2.4. [Eiser 1] heeft op 7 augustus 2012 een bericht geplaatst op het DutchBody¬building.com forum over het niet afleveren van de foto’s door [Gedaagde] met daarbij een foto van [Gedaagde]. [Gedaagde] heeft de beheerder van het forum verzocht het bericht over hem te verwijderen, aan welk verzoek de beheerder gehoor heeft gegeven.

  2.5. Op 9 augustus 2012 heeft [Eiser 1] met een vriend [Gedaagde] bezocht op het woonadres van zijn (ex)echtgenote en zoontje. [Gedaagde] heeft hierop aangifte gedaan bij de politie van huisvredebreuk, eenvoudige mishandeling en bedreiging.

  2.6. Tussen (de vriend van) [Eisers] en [Gedaagde] zijn begin september berichten gewisseld over het bezoek van [Eiser 1] en zijn vriend aan [Gedaagde] en over de levering van de foto’s.

  2.7. [Gedaagde] heeft een website gemaakt met de naam www.misdadig-dordrecht.com. Op deze site heeft [Gedaagde] de namen van [Eiser 1] en [Eiseres 2] genoemd en aange¬kondigd binnenkort onder meer het proces-verbaal met betrekking tot de aangifte mishandeling, huis¬vredebreuk en bedreiging op deze site te plaatsen. [Gedaagde] heeft op deze site tevens een hyperlink geplaatst naar de website van de verloskundigenpraktijk van [Eiseres 2].

  2.8. Op 13 september 2012 is op de site http://[eiser 1].blogspot.nl een blog geplaatst door ene Foto [Y] waarin melding wordt gemaakt van het met geweld binnenvallen van een woning door [Eiser 1] en van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT