Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 6 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 6 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Adolescentenstrafzaken. Op 6 december heeft de rechtbank Alkmaar uitspraak gedaan in de zaken van 11 verdachten in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. Een twaalfde verdachte was reeds eerder vrijgesproken. 5 uitspraken, betreffende 4 verdachten, worden op deze site gepubliceerd. In déze zaak is een 22-jarige man is wegens onder meer een groot aantal (pogingen tot) woninginbraken, samen met anderen,... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector straf

Parketnummer: 14.810142-12 (P)

Datum uitspraak: 6 december 2012

TEGENSPRAAK

VONNIS van de rechtbank Alkmaar, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens op het adres [straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam],

thans gedetineerd te [detentieadres].

 1. Het onderzoek ter terechtzitting

  Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 13 september 2012, 12 november 2012 en 22 november 2012.

  De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte, mr. T.N. van Riel, advocaat te Alkmaar, en door verdachte naar voren is gebracht.

 2. De tenlastelegging

  Aan verdachte is ten laste gelegd dat

 3. Zaak 15:

  Primair

  hij in of omstreeks de periode van 31 december 2011 tot en met 18 januari 2012 te Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, en/of in de gemeente Alkmaar, in elk geval in Nederland, een Panasonic fotocamera heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die camera wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  Subsidiair

  hij in of omstreeks de periode van 31 december 2011 tot en met 18 januari 2012, te Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, en/of in de gemeente Alkmaar, althans in Nederland, van een voorwerp, te weten een Panasonic fotocamera, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat voorwerp was, of wie bovenomschreven voorwerp voorhanden had, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

 4. Zaak 16:

  Primair

  hij in of omstreeks de periode van 31 december 2011 tot en met 23 maart 2012 te Noord-Scharwoude, gemeente Langedijk, en/of in de gemeente Heerhugowaard, in elk geval in Nederland, een Citizen (heren)horloge heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat horloge wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  Subsidiair

  hij in of omstreeks de periode van 31 december 2011 tot en met 23 maart 2012, te Noord-Scharwoude, gemeente Langedijk, en/of in de gemeente Heerhugowaard, althans in Nederland, van een voorwerp, te weten een Citizen (heren)horloge, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat voorwerp was, of wie bovenomschreven voorwerp voorhanden had, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

 5. Zaak 18:

  Primair

  hij in of omstreeks de periode van 24 januari 2012 tot en met 11 april 2012 in de gemeente Langedijk, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een grijze kluis heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die kluis wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  Subsidiair

  hij in of omstreeks de periode van 24 januari 2012 tot en met 11 april 2012 in de gemeente Langedijk, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van een voorwerp, te weten een grijze kluis, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat voorwerp was, of wie bovenomschreven voorwerp voorhanden had, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden, dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

 6. Zaak 19:

  hij op of omstreeks 24 januari 2012 te Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning [straatnaam] [huisnummer] weg te nemen één of meer goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, naar die woning is gegaan, waarna verdachte en/of (één van) zijn mededader(s),

  * één of meermalen (met een breekwerktuig) kracht heeft/hebben uitgeoefend op (het uitzetraam van) een bovenraam en/of

  * die woning heeft/hebben betreden en/of

  * de gordijnen in de woonkamer heeft/hebben gesloten en/of

  * licht in de woonkamer heeft/hebben ontstoken en/of

  * die woning (gedeeltelijk) heeft/hebben doorzocht,

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

 7. Zaak 20:

  [medeverdachte 5] of een ander op of omstreeks 28 januari 2012 in de gemeente Heerhugowaard ter uitvoering van het door die [medeverdachte 5] of die ander en/of verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning [straatnaam] [huisnummer] weg te nemen één of meer goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 5] of die ander en/of verdachte en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming,

  * (voorzien van een breekijzer, althans breekvoorwerp) naar die woning is

  gegaan en/of

  * naar de achterzijde van die woning is gegaan en/of

  * (met dat breekijzer/breekvoorwerp) kracht heeft uitgeoefend op (een scharnier en/of een klink van) een (achter)deur van die woning,

  terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

  tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 28 januari 2012 in de gemeente Heerhugowaard en/of elders in Nederland opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door

  * die [medeverdachte 5] of die ander in een auto naar (de nabijheid van) die woning

  te brengen en/of

  * (in die auto) op de uitkijk te gaan en/of te blijven staan en/of

  * die [medeverdachte 5] of die ander voor 'onraad' te waarschuwen door één of meermalen te claxoneren;

 8. Zaak 23:

  Primair

  hij in of omstreeks de periode van 23 februari 2012 tot en met 23 maart 2012 in de gemeente Heerhugowaard, in elk geval in Nederland, een Giordano horloge heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat horloge wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

  Subsidiair

  hij in of omstreeks de periode van 23 februari 2012 tot en met 23 maart 2012, in de gemeente Heerhugowaard, althans in Nederland, van een voorwerp, te weten een Giordano horloge, de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op dat voorwerp was, of wie bovenomschreven voorwerp voorhanden had, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

 9. Zaak 27:

  hij op of omstreeks 06 maart 2012 in de gemeente Heerhugowaard tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit de woning [straatnaam] [huisnummer] heeft weggenomen een zwarte Apple MP-4-speler en/of een telefoon (merk Samsung), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

 10. Zaak 29:

  hij in of omstreeks de periode van 9 maart 2012 tot en met 11 maart 2012 te Oudkarspel, gemeente Langedijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit de woning [straatnaam] [huisnummer] heeft weggenomen een zilverkleurig roomstelservies en/of een aantal gouden tien gulden munten (met Wilhelmina) en/of 5 horloges met rode leren band en/of 5 horloges met blauwe leren band, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

 11. Zaak 34:

  hij op of omstreeks 18 maart 2012 te 't Veld, gemeente Hollands Kroon, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit de woning [straatnaam] [huisnummer] heeft weggenomen een Seiko horloge en/of een Samsung Chat 355 mobiel telefoontoestel en/of een geldbedrag van 20 euro, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT