Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, December 06, 2012

Datum uitspraak:2012/12/06
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. De Raad heeft, net als de rechtbank overigens, het dagelijks bestuur als procespartij aangemerkt, zijnde wel degelijk het bevoegde bestuursorgaan om op het bezwaar van appellant tegen het besluit van 17 februari 2009 te beslissen. Appellant heeft geen gronden aangevoerd die specifiek betrekking hebben op dit ontslag of op de niet-ontvankelijk verklaring van... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

11/3514 AW

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 4 mei 2011, 09/5028 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellant] te [woonplaats] (appellant)

het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West (dagelijks bestuur)

Datum uitspraak: 6 december 2012

PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. dr. G.P. Dayala, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Namens het dagelijks bestuur is verweer gevoerd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 15 november 2012. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. A.R.A.R Sitaldin, advocaat. Het stadsdeel heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. H.J. Brouwer, advocaat en J.W.M.C. den Ouden.

OVERWEGINGEN

  1. Appellant was werkzaam als [adresnaam functie] op het [naam werkgever]. Per 1 januari 2009 is het [naam werkgever] ingevolge artikel 42c van de Wet Voortgezet Onderwijs overgedragen van het dagelijks bestuur van stadsdeel Osdorp (thans Nieuw-West) aan de stichting [naam werkgever] (stichting). Tengevolge van deze overdracht heeft het dagelijks bestuur aan appellant met ingang van 1 januari 2009 eervol ontslag verleend bij besluit van 17 februari 2009. Appellant is vervolgens bij besluit van 18 maart 2009 per 1 januari 2009 aangesteld bij de stichting.

    1.2. Het tegen het besluit van 17 februari 2009 gemaakte bezwaar is bij besluit van

    18 september 2009 niet-ontvankelijk verklaard wegens gebrek aan procesbelang (bestreden besluit).

    1.3. Ondertussen heeft de stichting bij besluit van 9 maart 2009 aan appellant ontslag verleend wegens ongeschiktheid als gevolg van ziekte. Tegen dat besluit heeft appellant eveneens bezwaar gemaakt, welk bezwaar ongegrond is verklaard bij besluit van 9 juli 2009. Daartegen heeft appellant beroep ingesteld, welk beroep heeft geleid tot een tussenuitspraak van de rechtbank van 5 oktober 2011 (09/4000), waarbij de stichting is opgedragen een nader gemotiveerd standpunt in te nemen met betrekking tot de herplaatsingsmogelijkheden van appellant. De rechtbank heeft nog geen einduitspraak gedaan.

  2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het bestreden besluit gegrond verklaard en dat besluit vernietigd. De rechtbank heeft de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand gelaten.

  3. Het hoger beroep van appellant is uitsluitend gericht tegen het in stand laten van de rechtsgevolgen van het vernietigde bestreden besluit. Appellant acht dat onterecht en meent...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT