Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:14 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

TBS verlenging met twee jaren. Indexdelict verkrachting en (kort gezegd) bezit van kinderporno meermalen gepleegd. TBS opgelegd in 2007.

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/889102-05

Uitspraakdatum: 14 december 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak:

[terbeschikkinggestelde]

geboren te Apeldoorn op [geboortedatum] 1975,

verblijvende in de [Kliniek] te [plaats]

Het onderzoek van de zaak.

Bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 7 mei 2007 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 16 december 2010 met twee jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 23 oktober 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 november 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van dr. J. Lucieer, psychiater, directeur Behandeling, plv. Hoofd van de inrichting, drs. A.G.S. de Ranitz, psychiater, drs. L. Schaap, hoofd Behandeling, klinisch psycholoog d.d. 27 september 2012;

- de omtrent de terbeschikkinggestelde gehouden wettelijke aantekeningen;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde

- een schriftelijke reactie van de terbeschikkinggestelde op het verlengingsadvies en de wettelijke aantekeningen met bijlagen, ingekomen 29 november 2012.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van:

* Verkrachting;

* een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen, invoeren en uitvoeren, meermalen gepleegd;

* een gewoonte maken van een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreiden en in bezit hebben;

* een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en invoeren;

* een gewoonte maken van een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken, verspreiden en in voorraad hebben;

* met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen;

* deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, meermalen gepleegd.

terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van die maatregel eiste.

In voornoemd advies van het hoofd van de inrichting is onder meer het navolgende gesteld:

Samenvattende beschrijving m.b.t. het verband tussen stoornis, gevaar, geboden

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT