Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 17, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/17
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Verdachte is gedagvaard terzake overtreding van de geneesmiddelenwet omdat hij 51.000 pillen [SAMe-pillen] zou hebben ingevoerd en zonder vergunning in voorraad zou hebben gehad. Verdachte wordt van dit feit vrijgesproken omdat de rechtbank - evenals de officier van justitie, verdachte en de raadsman - van oordeel is dat de pillen niet als geneesmiddel kunnen worden beschouwd.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/995013-10

Datum uitspraak: 17 december 2012

Vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige economische kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[B.V.],

gevestigd te [vestigingsplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 28 november 2011 en 3 december 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 4 oktober 2010. Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. zij op of omstreeks 16 januari 2009, althans in de maand januari 2009 te Best, gemeente Best, althans in Nederland,al dan niet opzettelijk, (een) geneesmiddel(en), te weten een hoeveelheid (51.000 stuks) pillen bevattende S-adenosylmethionine, waarvoor geen handelsvergunning geldt in voorraad heeft gehad en/of heeft verkocht en/of heeft afgeleverd en/of heeft ingevoerd;

  artikel 40, tweede lid Geneesmiddelenwet

 2. zij op of omstreeks 16 januari 2009, althans in de maand januari 2009, te Best, gemeente Best, althans in Nederland, al dan niet opzettelijk, zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (een)

  geneesmiddel(en), te weten een hoeveelheid (51.000 stuks) pillen bevattende S-adenosylmethionine - niet zijnde (een) geneesmiddel(en) voor onderzoek - heeft ingevoerd;

  artikel 18, eerste lid Geneesmiddelenwet

  De formele voorvragen.

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in haar vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

  Het procesverloop:

  De zaak is bij dagvaarding van 4 oktober 2010 aangebracht bij de economische politierechter. Deze heeft de zaak bij beslissing van 9 juni 2011 verwezen naar de meervoudige kamer. De zaak is behandeld op de zitting van 28 november 2011 waarbij het onderzoek is gesloten en de datum van het vonnis is bepaald op 12 december 2011.

  Bij tussenvonnis van 12 december 2011 is de zaak heropend en naar de rechter-commissaris verwezen teneinde door een deskundige een rapport te laten opmaken en deze deskundige op een nadere terechtzitting te horen. Bij brief van 26 april 2012 heeft de door de rechter-commissaris benoemde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT