Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 19 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Een gevangenisstraf van 6 jaren met aftrek voorarrest voor strafbare voorbereidingshandelingen gericht op de productie van synthetische drugs. Gevangenneming van verdachte. Verkrijging van beelden met behulp van een camera op een loods valt onder het bereik van het afgegeven bevel stelselmatige observatie. Het nalaten van een bevel 126g Sv levert geen onherstelbaar vormverzuim op. Verdachte wordt ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/993206-11

Datum uitspraak: 19 december 2012

Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967,

wonende te [woonplaats], [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 11 oktober, 13, 14, 16, 19, 27 en 29 november en 5 december 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 19 september 2012.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 13 november 2012 is gewijzigd is aan verdachte ten laste gelegd dat:

 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011

  tot en met 20 maart 2012 te Waalre, in elk geval in Nederland, tezamen en in

  vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in

  het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het

  opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken,

  vervoeren en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland brengen van

  (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende amfetamine en/of van

  (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDMA,(telkens) zijnde

  (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, en/of (een)

  hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende (een)(ander(e))

  middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden

  en/of te bevorderen,

  - (telkens) zich of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

  tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

  - (telkens) (een) voorwerp(en) en/of (een) vervoermiddel(en) en/of (een)

  stof(fen) en/of gelden en/of (een) ander(e) betaalmiddel(en) voorhanden heeft

  gehad waarvan hij wist, althans ernstige reden had om te vermoeden dat zij

  bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en),

  immers heeft/hebben hij en/of zijn, verdachtes, mededaders (telkens)

  opzettelijk daartoe (een) materia(a)l(en) bestemd voor de productie van

  amfetamine en/of MDMA en/of (een) (ander(e)) middel(en) vermeld op de bij de

  Opiumwet behorende lijst I en/of BMK (1-fenyl-2-propanon) en/of PMK

  (3,4-methyleendioxyfenylpropaan-2-on), te weten

  - (een) vacuümafscheider(s) en/of

  - (een) droogkast(en) en/of

  - (een) koelspira(a)l(en) en/of

  - (een)rondbodemkolf/rondbodemkolven en/of

  - (een) mobiele productie unit(s) en/of

  - (een) stempel(s) en/of

  - (een) gasbrander(s)

  gemaakt en/of voorhanden gehad; (zaaksdossier 2)

  (artikel 10a Opiumwet)

 2. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 november

  2010 tot en met 17 februari 2011 te Gastel, gemeente Cranendonck, en/of

  Waalre, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of

  anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van

  artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken,

  verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen en/of

  buiten het grondgebied van Nederland brengen van (een) hoeveelhe(i)d(en) van

  een materiaal bevattende amfetamine en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van een

  materiaal bevattende MDMA, (telkens) zijnde (een) middel(en) vermeld op de bij

  de Opiumwet behorende lijst I, en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een)

  materia(a)l(en) bevattende (een) (ander(e)) middel(en) vermeld op de bij de

  Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

  - (telkens) zich of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

  tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

  - (telkens) (een) voorwerp(en) en/of (een) vervoermiddel(en) en/of (een)

  stof(fen) en/of gelden en/of (een) ander(e) betaalmiddel(en) voorhanden heeft

  gehad waarvan hij wist, althans ernstige reden had om te vermoeden dat zij

  bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben hij

  en/of zijn, verdachtes, mededaders (telkens) opzettelijk daartoe:

  - (een) materia(a)l(en), te weten (onder andere) (een)

  rondbodemkolf/rondbodemkolven en/of (een) scheitrechter(s) en/of een MDF-plank

  met twee (op maat) gezaagde openingen en/of een plastic 100 liter vat met

  aftapkraan en/of (een) emmer(s) en/of (een) maatbeker(s) en/of (een) actief

  koolfilter(s) en/of een verrijdbare metalen mengketel voorhanden gehad en/of

  opgeslagen en/of

  - (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) PMK glycidate

  (methyl-3-[3`4'-(methyleendioxy)phenyl]-2-methyl glycidate) (bestemd voor de

  productie van PMK (3,4 methylenedioxyphenylpropan-2-on)), voorhanden gehad

  en/of opgeslagen en/of

  - twee, althans een, gasfles(sen) bevattende butaan/propaan voorhanden gehad

  en/of opgeslagen en/of

  - een (grote) hoeveelheid, in elk geval 9, jerrycan(s) (à 20 liter) bevattende

  zoutzuur voorhanden gehad en/of opgeslagen en/of

  - een (grote) hoeveelheid PMK (3,4 methylenedioxyphenylpropan-2-on) voorhanden

  gehad en/of opgeslagen en/of

  - (een) materia(a)l(en) bestemd voor het maken van een zgn.

  productieopstelling (voor de productie van BMK (1-fenyl-2-propanon))

  aangeschaft en/of

  - (vervolgens) die productieopstelling geassembleerd en/of opgebouwd en/of

  - (in die productieopstelling) water en zwavelzuur samen gevoegd en/of

  - een grote hoeveelheid, in elk geval 25, althans (een) doos/dozen (à 20 kg)

  inhoudende de stof APAAN (alpha phenylacetoacetonitril) (bestemd voor de

  productie van BMK (1-fenyl-2-propanon)) voorhanden gehad en/of opgeslagen en/of

  - een grote hoeveelheid, in elk geval 28, althans (een) jerrycan(s) (à 25

  liter) zwavelzuur voorhanden gehad en/of opgeslagen en/of

  - een loods gehuurd;

  (zaaksdossier 1)

  (artikel 10a Opiumwet)

 3. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari

  2011 tot en met 26 oktober 2011 te Oisterwijk en/of Waalre, in elk geval in

  Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de

  Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,

  afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen en/of buiten het grondgebied

  van Nederland brengen van (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende

  amfetamine, zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I,

  en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende (een)

  (ander(e)) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te

  bereiden en/of te bevorderen,

  - (telkens) zich of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

  tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

  - (telkens) (een) voorwerp(en) en/of (een) vervoermiddel(en) en/of (een)

  stof(fen) en/of gelden en/of (een) ander(e) betaalmiddel(en) voorhanden heeft

  gehad waarvan hij wist, althans ernstige reden had om te vermoeden dat zij

  bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben hij

  en/of zijn, verdachtes, mededaders (telkens) opzettelijk daartoe:

  - (een) materia(a)l(en) bestemd voor het maken en van (een)

  productieopstelling(en) (voor de productie van BMK (1-fenyl-2-propanon)), te

  weten (onder andere) (een) blauwe ton(nen) en/of (een) zwarte ton(nen) en/of

  (een) mixer(s) en/of (een) roermotor(en) en/of (een)(plastic) slang(en) en/of

  (een) buis/buizen aangeschaft en/of voorhanden gehad en/of

  - (vervolgens) die productieopstelling(en) gemaakt en/of

  - (vervolgens) die productieopstelling(en) geassembleerd en/of opgebouwd en/of

  - APAAN (alpha phenylacetoacetonitril) en/of water en/of zwavelzuur samen

  gevoegd en/of (vervolgens) verwarmd (waardoor BMK (1-fenyl-2-propanon) is

  verkregen) en/of

  - een grote hoeveelheid, in elk geval 21, althans (een) doos/dozen (à 20 kg)

  inhoudende de stof APAAN (alpha phenylacetoacetonitril) (bestemd voor de

  productie van BMK (1-fenyl-2-propanon)) voorhanden gehad en/of opgeslagen

  en/of

  - een grote hoeveelheid, in elk geval 17, althans (een) jerrycan(s) zwavelzuur

  voorhanden gehad en/of opgeslagen en/of

  - een grote hoeveelheid, in elk geval 8 liter, van een stof bevattende BMK

  (1-fenyl-2-propanon) voorhanden gehad en/of opgeslagen en/of

  - (een) aantekening(en) en/of (een) notitie(s) met betrekking tot de

  productie van synthetische drugs en/of precursoren voorhanden gehad en/of

  - een loods en/of (een) voertuig(en) ter beschikking gesteld; (zaaksdossier 3)

  (artikel 10a Opiumwet)

 4. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2011

  tot en met 4 november 2011 te Weert en/of Waalre, in elk geval in Nederland,

  tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, om een

  feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te

  weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren,

  verstrekken, vervoeren en/of binnen en/of buiten het grondgebied van Nederland

  brengen van (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende amfetamine,

  (telkens) zijnde een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I

  en/of (een) hoeveelhe(i)d(en) van (een) materia(a)l(en) bevattende (een)

  (ander(e)) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te

  bereiden en/of te bevorderen,

  - (telkens) zich of een ander gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

  tot het plegen van dat/die feit(en) heeft getracht te verschaffen en/of

  - (telkens) (een) voorwerp(en) en/of (een) vervoermiddel(en) en/of (een)

  stof(fen) en/of gelden en/of (een) ander(e) betaalmiddel(en) voorhanden heeft

  gehad waarvan hij wist, althans ernstige reden had om te vermoeden dat zij

  bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en), immers heeft/hebben hij

  en/of zijn, verdachtes, mededaders (telkens) opzettelijk daartoe:

  -(een) materia(a)l(en) bestemd voor het maken van (een)

  productieopstelling(en) (voor de productie van BMK (1-fenyl-2-propanon)), te

  weten (onder andere) (een) blauwe...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT