Kort geding van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

KG ZA BW6 Onrechtmatige hinder naastgelegen voetbalclub. Aan gebruik kunstgrasveld dat grenst aan de tuinen van eisers worden beperkingen aan de voetbalclub opgelegd, in afwachting van definitieve maatregelen i.o.m. de gemeente.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 100974 / KG ZA 12-210

Vonnis in kort geding van 20 december 2012

in de zaak van

 1. [EISER 1],

  wonende te Dordrecht,

 2. [EISER 2],

  wonende te Dordrecht,

 3. [EISER 3],

  wonende te Dordrecht,

  eisers,

  advocaat mr. P. van den Berg,

  tegen

  de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

  SPORTCLUB O.S.S. MERWESTEYN COMBINATIE,

  gevestigd te Dordrecht,

  gedaagde,

  advocaat mr. J. de Groot.

  Partijen zullen hierna [Eisers] respectievelijk s.c. OMC genoemd worden.

 4. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding van 28 november 2012;

  - de mondelinge behandeling van 6 december 2012;

  - de pleitnota van [Eisers];

  - de pleitnota van s.c. OMC;

  - de overgelegde producties.

 5. De feiten

  2.1. [Eisers] wonen aan de [adres 1] respectievelijk [adres 2] te Dordrecht. De percelen van [Eisers] grenzen direct aan het veldsportcomplex “De Corridor” aan de [adres 3] te Dordrecht. Dit complex is eigendom van de gemeente Dordrecht die het complex verhuurt aan s.c. OMC.

  2.2. In het najaar van 2009 is op het direct aan de woningen van [Eisers] grenzende deel van de aan s.c. OMC verhuurde voetbalvelden een kunstgrasveld aangelegd. Voorheen bevond zich op deze plek een (zand)trainingsveld. Na de aanleg van het kunst¬gras¬veld wordt van het betreffende gedeelte van het complex intensiever gebruik gemaakt dan voorheen.

  2.3. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: omgevingsdienst) heeft in 2011 geluidsmetingen verricht direct naast de gevel van de woning van Naethuys. In het naar aanleiding hiervan opgesteld rapport heeft de omgevingsdienst geconcludeerd dat sprake is van een relatief hoge geluidsbelasting op de gevel als gevolg van een reguliere voetbal¬training van s.c. OMC. Deze geluidsbelasting kan als hinderlijk worden ervaren en het wooncomfort aantasten, aldus de omgevingsdienst. Tevens is in het rapport opgenomen dat als gevolg van balcontact de reguliere grenswaarde van 45dB(A) in de avondperiode wordt overschreden met 3 dB(A). Hierbij is wel opgemerkt dat de toegepaste filtermethode voor discussie vatbaar is. De omgevingsdienst heeft aanbevolen door middel van maatwerk¬voorschriften de mate van overlast te beperken.

  2.4. Na een tussenvonnis van 18 augustus 2011 is bij vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter te Dordrecht van 29 december 2011 s.c. OMC geboden tot 1 januari 2013 het gebruik van het kunstgrasveld te beperken, zodanig dat dit veld voor trainingen uitsluitend doordeweeks wordt gebruikt tot 20.30 uur. Tevens is s.c. OMC geboden erop toe te zien dat het gebruik...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT