Kort geding van Rechtbank Alkmaar, Voorzieningenrechter, December 20, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/20
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Verzoek maritaal beslag afgewezen op grond van schending van artikel 21 Rv.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

CVZ/AS

KV RK nummer: 142573/KV RK 12-571

datum: 20 december 2012

Beschikking van de voorzieningenrechter,

in de zaak van:

[naam verzoeker],

wonende te Limmen, gemeente Castricum,

VERZOEKER,

advocaat mr. A. de Visser te Zaandam, gemeente Zaanstad,

tegen:

[naam gerekwestreerde],

wonende te Limmen, gemeente Castricum,

GEREKWESTREERDE.

 1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

  Op 19 december 2012 is bij het bureau voorzieningenrechter van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift van verzoeker, strekkende tot het leggen van maritaal beslag op de voormalige echtelijke woning.

 2. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

  Verzoeker legt aan zijn verzoek ten grondslag dat gerekwestreerde deze woning zonder zijn toestemming heeft verkocht voor een verkoopprijs die aanzienlijk onder de werkelijke waarde van de woning ligt, als gevolg waarvan er een restschuld zal overblijven van

  [euro] 100.000,-- waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Voorts voert verzoeker aan dat hij de vernietiging dan wel de nietigheid van de koopovereenkomst heeft ingeroepen, maar dat gerekwestreerde vervangende toestemming heeft gevraagd van de voorzieningenrechter om de verkoop desondanks te laten doorgaan. Verzoeker betoogt dat hij vreest dat gerekwestreerde vermogensbestanddelen aan zijn verhaal zal onttrekken, temeer nu zij reeds de woning met de gehele inboedel heeft verlaten en stelt belang te hebben om op grond van het vorenstaande beslag te leggen op genoemde woning.

  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter dient het verzoek van verzoeker te worden afgewezen en daartoe wordt het volgende overwogen.

  De voorzieningenrechter is ambtshalve bekend met het vonnis van zijn collega voorzieningenrechter van 13 december 2012, in welk vonnis - kort gezegd - aan gerekwestreerde machtiging is verleend om de voormalige echtelijke woning te verkopen en te leveren aan een derde. Dit vonnis was het resultaat van een procedure op tegenspraak. Uit de inhoud van het vonnis blijkt dat verzoeker in die procedure verweer gevoerd heeft en in dat verband onder meer gesproken heeft over de restschuld van [euro] 100.000,-- die zou overblijven. De voorzieningenrechter heeft dit verweer meegewogen in zijn beslissing en is toch tot het verlenen van de gevorderde machtiging overgegaan. Daarbij is onder meer overwogen dat het op dat moment voorliggende bod op de woning serieus en realistisch was en dat van gerekwestreerde - zeker in de huidige tijd waarin de kans op...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT