Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 12, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/12
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Afwijzing vordering verlenging terbeschikkingstelling. Indexdelict: moord, meermalen gepleegd

 
GRATIS UITTREKSEL

uitspraak

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/020359-95

Uitspraakdatum: 12 december 2012

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling

Beslissing in de zaak van:

[terbeschikkinggestelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

verblijvende [verblijfplaats].

Het onderzoek van de zaak.

Bij vonnis van de rechtbank van 26 maart 1996 is betrokkene ter beschikking gesteld. Deze terbeschikkingstelling is voor het laatst, bij beschikking van deze rechtbank van 26 oktober 2010 met een jaar verlengd. Het gerechtshof te Arnhem heeft d.d. 24 oktober 2011 de terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar verlengd.

De vordering van de officier van justitie bij deze rechtbank van 16 oktober 2012 strekt tot verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling voor de duur van een jaar.

Deze vordering is behandeld ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 12 december 2012. Hierbij zijn de officier van justitie, deskundige en de terbeschikkinggestelde en zijn raadsman gehoord.

In het dossier bevinden zich onder andere:

- het advies van L.P. Heinsman, psychiater, d.d. 18 september 2012;

- het advies van S. van den Berg en F.R.J. Brouwers, reclasseringswerkers, d.d. 20 september 2012;

- het persoonsdossier van terbeschikkinggestelde.

De beoordeling.

De terbeschikkingstelling is toegepast ter zake van doodslag, meermalen gepleegd, terwijl de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen het opleggen van die maatregel eiste.

In voornoemd advies van L.P. Heinsman, psychiater, is onder meer het navolgende gesteld:

Risicoprognose.

"Het risicomanagement bij betrokkene is vooral te herleiden tot meer globale risicotaxatie waarbij factoren als middelengebruik en verhoogde score op de PCL-R als belangrijkste risicofactoren naar voren komen. Met zijn eerdere veroordelingen en problemen in zijn jeugd scoort onderzochte relatief hoog op historische items bij gestructureerde risicotaxatie. Historische items zijn in principe onveranderbaar en vormen doorgaans de belangrijkste voorspellende kracht bij de inschatting van de kans op recidive. Historische items kunnen dan ook opgevat worden als een basisrisico op recidive. Het beleid van de kliniek valt goed te volgen. Door het niet met onderzochte komen tot het opstellen van een meer gerichte delictanalyse, kunnen de vanuit gestructureerde risicotaxatie voortkomende risicofactoren in onvoldoende mate afgewogen worden. Het risicomanagement richt zich dan ook vooral op de belangrijkste risicofactoren middels structuur en toezicht, behandeling van ADHD en toewerken naar sociaal-maatschappelijke inbedding als uiteindelijke basis voor meer structureel terugdringen van de kans op recidive. Terecht stelt de kliniek dat een resocialisatietraject niet risicoloos is, maar signaleert tegelijk een positieve tendens onder...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT