Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Voorzieningenrechter, 21 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 december 2012
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

Artikel 2.7, eerste lid, Wabo; onlosmakelijke samenhang Samenvatting: Verweerder heeft bij het primaire besluit onder meer omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk en het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Daargelaten of voor de bouwwerkzaamheden in zijn algemeenheid nodig is dat de bodem wordt afgegraven is dat in ieder geval nodig voor... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/3660

uitspraak van de voorzieningenrechter van 21 december 2012 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

de vereniging het Groene Hart Brabant te Den Dungen, verzoekster

(gemachtigden: J.J. van Hoeckel en A.A. van Abeelen),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, verweerder

(gemachtigden: M.W.C. Heesbeen en A.E.M. van de Water).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Stichting Sint Lucas ter bevordering van Katholiek Beroepsonderwijs te Boxtel, vergunninghoudster

(gemachtigden: G.J.W.C.M. Tiebosch en J.G.T. van den Holm)

Procesverloop

Bij besluit van 1 oktober 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder aan de Stichting Sint Lucas (hierna: vergunninghoudster) een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een onderwijsgebouw op het perceel Burgakker 88 en 90 te Boxtel.

Tegen het primaire besluit heeft verzoekster bezwaar gemaakt.

Verzoekster heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Verweerder heeft op 23 november 2012 een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 3 december 2012. Verzoekster is vertegenwoordigd door haar gemachtigden. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. De derde-partij heeft zich laten vertegenwoordigen door haar gemachtigde Van Abeelen.

De voorzieningenrechter heeft het onderzoek ter zitting geschorst om verzoekster in de gelegenheid te stellen nadere inlichtingen te overleggen. Verzoekster heeft bij faxbericht van 3 december 2012 de gevraagde inlichtingen overgelegd. Verweerder heeft daarop bij faxbericht van 6 december 2012 gereageerd. Verzoekster heeft daarop bij faxbericht van 10 december 2012 gereageerd. Partijen hebben toestemming verleend om de zaak zonder nadere zitting af te doen.

Overwegingen

  1. Verweerder heeft in het faxbericht van 3 december 2012 gesteld dat behoudens de statutaire doelstelling van verzoekster hij geen bevestiging heeft kunnen vinden en niet bekend is met feitelijke werkzaamheden van verzoekster anders dan het voeren en voorbereiden van juridische procedures. Ook de website van verzoekster wekt volgens verweerder de indruk dat het verzoekster er uitsluitend om te doen is via juridische procedures te ageren tegen overheidsbeslissingen. Verweerder verwijst naar een bijgevoegd artikel in de pers, waarin de vertegenwoordiger van verzoekster vertelt dat er een tekort is aan tijd en aan (actieve) leden, hetgeen twijfel oproept over de mogelijkheid van verzoekster om werkzaamheden te ontplooien die geheel los staan van procederen tegen ontwikkelingen die de vereniging onwenselijk vindt.

  2. Verzoekster heeft gesteld dat zij nog vrij recent heeft deelgenomen aan een gemeentelijke werkgroep ten behoeve van planontwikkeling van een cultuurhistorisch herstel in het buitengebied. Verder heeft verzoekster...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT