Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 18, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/18
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Handhavingsverzoek Kasteelpark Helmond. Concreet zicht op legalisatie. Ontwerpbestemmingsplan. Samenvatting: Niet in geschil is dat het gebruik van het kasteelpark in Helmond in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Op 18 september 2012 had verweerder slechts een voornemen om een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dat was onvoldoende om toen een concreet zicht op legalisatie aan... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH,

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/3052

proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de meervoudige kamer van

18 december 2012, in de zaak tussen

[eiser], te Helmond, eiser

(gemachtigde: mr. R.T. Kirpestein),

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, verweerder

(gemachtigde: mr. P. Helmus en mr. E. Verhagen).

Als derde-partij heeft aan het geding deelgenomen: Stichting Stadspromotie Helmond, te Helmond, gemachtigde: P.P. van Meerwijk (verder: de stichting).

Procesverloop

Bij besluit van 11 maart 2011 heeft verweerder het verzoek van eiser afgewezen om preventief handhavend op te treden inzake het houden van evenementen in en rondom het kasteelpark in Helmond.

Het hiertegen door eiser gemaakte bezwaar heeft verweerder bij besluit van

31 mei 2011 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft eiser beroep ingesteld. Bij uitspraak van 13 april 2012 (AWB 11/2093) heeft de rechtbank het beroep gegrond verklaard, het bestreden besluit vernietigd en bepaald dat verweerder een nieuw besluit dient te nemen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen.

Bij besluit van 18 september 2012 heeft verweerder het bezwaar van eiser wederom ongegrond verklaard.

Tegen laatstgenoemd besluit heeft eiser beroep ingesteld. Bij brief van 8 oktober 2012 heeft eiser tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij uitspraak van 15 november 2012 (LJN BY3277) heeft de voorzieningenrechter het verzoek afgewezen.

De zaak is behandeld op de zitting van 18 december 2012 in Eindhoven, waar eiser is verschenen in persoon, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder is verschenen bij gemachtigde. De stichting is verschenen bij gemachtigde. Na afloop van de zitting heeft de rechtbank onmiddellijk uitspraak gedaan.

Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- draagt verweerder op binnen vier maanden na 18 december 2012 een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van deze uitspraak;

- draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 156,00 aan eiser te vergoeden;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 874,00 te betalen aan eiser.

Overwegingen

  1. De rechtbank geeft hiervoor de volgende motivering.

  2. De rechtbank stelt vast dat ten tijde van het bestreden besluit de feiten en omstandigheden gelijk waren aan de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT