Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 20 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Waardering van een bedrijfsterrein met het vooruitzicht op een wijziging van de bestemming “industrie categorie 1” in een woonbestemming.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/398

uitspraak van de meervoudige kamer van 20 december 2012 in de zaak tussen

de besloten vennootschap [naam eiseres] B.V., te [plaatsnaam], eiseres

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Opmeer, verweerder

(gemachtigden S.P. Laverman en R. Elings, taxateur).

Procesverloop

Bij beschikking van 28 februari 2011 heeft verweerder op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de waarde van het terrein van eiseres voor het belastingjaar 2011 vastgesteld.

Bij uitspraak op bezwaar 27 december 2011 (de bestreden uitspraak) heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond verklaard.

Eiseres heeft tegen de bestreden uitspraak beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

De rechtbank heeft de zaak behandeld ter zitting van 5 juli 2012. Eiseres is ter zitting vertegenwoordigd door [naam 1] en [naam 2]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Bij tussenbeslissing van 19 juli 2012 is het onderzoek heropend teneinde nadere vragen te stellen aan partijen. Verweerder heeft bij brief van 27 juli 2012 op de vragen van de rechtbank gereageerd. Bij brief van 8 augustus 2012 heeft de rechtbank verweerder verzocht om een nadere toelichting. Deze toelichting heeft verweerder bij brief van 22 augustus 2012 aan de rechtbank doen toekomen. Eiseres heeft bij brief van 8 september 2012 op de vragen van de rechtbank gereageerd.

Bij brief van 12 oktober 2012 heeft de rechtbank nogmaals enkele vragen aan partijen gesteld. Verweerder heeft bij brief van 18 oktober 2012 gereageerd op deze vragen en eiseres heeft haar reactie bij brief van 24 oktober 2012 aan de rechtbank doen toekomen.

Nadat partijen toestemming hebben gegeven om de zaak zonder verdere behandeling ter zitting af te doen, heeft de rechtbank het onderzoek op 21 november 2012 gesloten en bepaald dat er binnen zes weken uitspraak zal worden gedaan.

Feiten

1.1. Verweerder heeft de WOZ-waarde van het terrein van eiseres aan de [adres] te [plaatsnaam] voor het belastingjaar 2011 vastgesteld op € 1.323.000. Verweerder is daarbij uitgegaan van de waardepeildatum 1 januari 2010 en de staat van het terrein van eiseres op 1 januari 2011.

1.2. Op het terrein van eiseres stonden diverse voormalige bedrijfsgebouwen en het terrein wordt nu ontwikkeld voor de bouw van woningen.

Geschil en beoordeling

  1. Het geschil gaat over de hoogte van de WOZ-waarde van het terrein van eiseres voor het belastingjaar 2011. Eiseres bepleit een waarde van € 11.670 voor het terrein. Verweerder blijft bij de vastgestelde waarde van € 1.323.000.

  2. Op grond van de artikelen 17 en 18 van de Wet WOZ wordt de waarde bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. Daarbij heeft als waarde te gelden de waarde in het economisch verkeer, ofwel de prijs, die door...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT