Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Gravenhage
SAMENVATTING

W2-document. Rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland niet vereist.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/496

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 21 december 2012 in de zaak tussen

[eiser], te Utrecht, eiser

(gemachtigde: mr. J.J. Bronsveld),

en

de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, verweerder

(gemachtigde: mr. X.J. Polak).

Procesverloop

Bij besluit van 25 augustus 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder eisers aanvraag tot afgifte van een W2-document afgewezen.

Bij besluit van 13 december 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2012. Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M.S. Yap als waarnemer van gemachtigde. Verweerder is verschenen bij gemachtigde.

Overwegingen

  1. Aan de orde is of verweerders weigering eiser een W2-document te verstrekken in rechte stand kan houden.

  2. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste, feiten als vaststaand aan.

  3. Eiser, van Iraakse nationaliteit, is naar eigen zeggen op 6 februari 2003 Nederland ingereisd. Op 22 februari 2003 heeft hij een aanvraag ingediend tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Deze aanvraag is bij besluit van 18 januari 2008 afgewezen. Het door eiser tegen dit besluit ingestelde beroep is bij uitspraak van deze rechtbank, nevenzittingsplaats Middelburg, van 12 maart 2009 ongegrond verklaard. In hoger beroep is deze uitspraak bevestigd.

  4. Bij besluit van 22 september 2009 heeft verweerder eiser meegedeeld dat hij niet in aanmerking komt voor opschorting van het vertrek als bedoeld in artikel 64 van de Vw 2000. Verweerder heeft bij besluit van 2 december 2010 het bezwaar van eiser tegen het besluit van 22 september 2009 ongegrond verklaard. Bij besluit van 2 december 2010 is eiser ongewenst verklaard ex artikel 67, eerste lid, aanhef en onder e, van de Vw 2000. Verweerder heeft bij besluit van 22 februari 2011 het bezwaar tegen het besluit van 2 december 2010 ongegrond verklaard. Eiser heeft beroep ingesteld tegen voormelde besluiten op bezwaar. Bij uitspraak van 7 juli 2011 heeft deze rechtbank, nevenzittingsplaats Middelburg, de beroepen ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft eiser hoger beroep ingesteld.

  5. Op 27 juni 2011 heeft eiser verweerder verzocht hem een W2-document te verstrekken.

  6. Blijkens het bestreden besluit heeft verweerder zich – kort en zakelijk weergegeven – op het standpunt gesteld dat eiser niet in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT