Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, December 21, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/21
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Bewind. Ingevolge artikel 1:438 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) komt tijdens het bewind het beheer over de onderbewind staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. Bewind, als bedoeld in boek 1 BW wordt ingesteld omdat een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Uit het... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector Kanton, locatie ‘s-Hertogenbosch

Zaaknummer : 864166

Rolnummer : 12-10671

Uitspraak : 21 december 2012

in de zaak van:

[rechthebbende],

wonende te ’s-Hertogenbosch,

eiseres,

gemachtigde: mr. J. Haan,

t e g e n :

 1. Budget Consulaat B.V. q.q., in haar hoedanigheid van bewindvoerder van eiseres,

 2. Budget Consulaat B.V.,

  gevestigd te Zaltbommel,

  gedaagde,

  gemachtigde: M.L. Bothoff en F.E. de Beer, als bewindvoerders werkzaam bij Budget Consulaat B.V..

 3. De procedure

  Nadat een dag was bepaald voor de behandeling van deze zaak, heeft eiseres, verder te noemen “[rechthebbende]”, gedaagde, verder te noemen “Budget Consulaat (enkelvoud)”, doen dagvaarden.

  De mondelinge behandeling, waarvoor Budget Consulaat op voorhand een ‘verweerschrift’ heeft toegezonden, heeft op 18 december 2012 plaatsgevonden, gelijktijdig met de behandeling van de zaak met nummer 852486, betreffende het verzoek tot beëindiging van het bewind. Budget Consulaat is bij die gelegenheid verschenen en heeft verweer gevoerd tegen de vordering van [rechthebbende]. Partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten bij monde van hun gemachtigden, voornoemd. Daarop is vonnis bepaald op heden.

 4. Het geschil

  2.1. [rechthebbende] vordert – zakelijk weergegeven - dat de kantonrechter bij wege van voorziening ex artikel 254 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), uitvoerbaar bij voorraad,:

  1. Budget Consulaat q.q. veroordeelt om wekelijks, steeds vóór de eerste dag van elke week, over te gaan tot betaling van leefgeld van € 50,-, althans een door de kantonrechter te bepalen bedrag, ten behoeve van [rechthebbende] en haar zoon;

  2. Budget Consulaat veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 100,- per week voor iedere week dat zij, in haar hoedanigheid als bewindvoerder, in gebreke is met het voldoen aan haar verplichtingen als bewindvoerder.

  [rechthebbende] legt daaraan, kort weergegeven, het volgende ten grondslag.

  Zij is vanaf 6 juli 2012 onder bewind bij Budget Consulaat. Al vanaf het begin van het bewind loopt de communicatie tussen [rechthebbende] en Budget Consulaat niet naar behoren. Regelmatig ontvangt [rechthebbende] weinig of geen leefgeld, waardoor zij niet in haar levensonderhoud en dat van haar zoon kan voorzien. De bewindvoerder stelt verkeerde prioriteiten. Bij brieven van 24 oktober 2012 en van 22 november 2012 is Budget Consulaat hierop gewezen. Dat heeft echter niets veranderd.

  2.2. Budget Consulaat heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT