Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, December 07, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/07
Uitgevende instantie::Rechtbank Dordrecht
SAMENVATTING

Tussenvonnis. De vorderingen strekken tot nakoming van een betalingsverplichting.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

Vonnis van 19 december 2012

in de zaken met zaaknummer / rolnummer: 95972 / HA ZA 11-2568 en zaaknummer / rolnummer 95973 / HA ZA 11-2569 van

 1. [Eiser 1],

  wonende te Maurik, (95972 / HA ZA 11-2568)

 2. [Eiser 2]

  wonende te Maurik, (95973 / HA ZA 11-2569)

  eisers in conventie,

  verweerders in (voorwaardelijke) reconventie,

  advocaat mr. T.A. Timmermans,

  tegen

  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  BEL LEERDAMMER B.V.,

  gevestigd te Schoonrewoerd,

  gedaagde in conventie,

  eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

  advocaat mr. F. de Hosson,

  Partijen zullen hierna [eiser 1], [eiser 2] en BL genoemd worden. Eisers gezamenlijk zullen hierna de melkveehouders genoemd worden. De door BL overgelegde producties zullen hierna worden aangeduid met de letters BL met het volgnummer van de productie.

 3. De procedure in beide zaken de zaak

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de tussenvonnissen van 7 maart 2012 en de daarin vermelde processtukken,

  - het proces-verbaal van comparitie van partijen van 17 juli 2012 en de daarin vermelde processtukken.

 4. De feiten

  2.1. BL drijft een onderneming die melk verwerkt tot producten voor de kaasmarkt. De melk betrekt zij van haar melkleveranciers. BL betaalt haar melkleveranciers maandelijks een voorschotprijs die jaarlijks wordt aangevuld met een nabetaling. Op de leveranciersvergaderingen die ieder jaar in april plaatsvinden, maakt BL de hoogte van de nabetaling over het voorgaande jaar bekend. Het bedrag dat BL aan een melkleverancier betaalt is naast de geleverde hoeveelheid melk afhankelijk van de samenstelling en de kwaliteit van de geleverde melk.

  2.2. De melkveehouders hadden ieder in 2007 een langdurige contractuele relatie met BL en hebben ook in de jaren 2007 tot en met 2009 hun melkproductie aan BL geleverd.

  2.3. Bij brief aan al haar melkleveranciers van 6 september 2007 (productie 1 bij de dagvaardingen) heeft BL – voor zover hier van belang – meegedeeld:

  “[…]

  Bel Leerdammer zal haar leveranciers voor de jaren 2007, 2008 en 2009 een melkprijs betalen die op het niveau van [X Kaasmakers] ligt. Bel Leerdammer is ervan overtuigd hiermee een concurrerende melkprijs te betalen op de korte en middellange termijn.

  […]

  Om de in deze brief genoemde ontwikkelingen met u te bespreken, organiseert Bel Leerdammer op korte termijn een extra ronde leveranciersbijeenkomsten. […]

  Voor de goede orde melden wij nog, dat wij dezer dagen ook de vakmedia over onze gewijzigde melkprijspolitiek hebben geïnformeerd, onder meer via een interview met het Agrarisch Dagblad en persberichtgeving naar enkele andere relevant media.

  […]”

  2.4. Op 7 september 2007 is in het Agrarisch Dagblad een artikel met de titel ‘Bel Leerdammer richt blik op [X Kaasmakers]-prijs’ gepubliceerd (productie BL3), waarin – voor zover hier van belang – is vermeld:

  “Bel Leerdammer wijzigt haar melkprijspolitiek. De kaasproducent wil met onmiddellijke ingang de melkprijs substantieel verhogen en neemt daarvoor de prijs van [X Kaasmakers] als richtsnoer.[…]”

  2.5. BL heeft haar melkprijspolitiek toegelicht op leveranciersvergaderingen die in het najaar van 2007 zijn gehouden. Dia 7 van de hierbij gebruikte Power Point presentatie (productie BL4) vermeldt – voor zover hier van belang – :

  “Wat wordt de nieuwe referentie?

  Bel Leerdammer wil met haar aanpassing van het melkprijsbeleid het volgende bereiken:

  • Concurrerende melkprijs die zich aan de bovenkant van de markt bevindt

  • […]

  • Niveau van [X Kaasmakers] kaasmakers geldt als referentie:

  […]”

  2.6. In haar bedrijfsblad “Leerdammer Info” van november 2007 (productie BL5) dat BL aan haar melkleveranciers heeft verstuurd heeft BL eveneens haar melkprijspolitiek toegelicht. Hierin is – voor zover hier van belang – vermeld:

  “Historie

  […]

  Vanaf 2001 heeft Bel Leerdammer een melkprijs betaald die gebaseerd was op het “mandje” van de vijf grootste Nederlandse zuivelondernemingen. […] Van de melkprijzen van deze vijf ondernemingen is elk jaar een gewogen gemiddelde berekend. Bel Leerdammer heeft de laatste 7 jaar een melkprijs betaald die heel dicht rond dat gemiddelde lag. […]

  Concurrerende melkprijs

  Voor 2007, 2008 en 2009 zal Bel Leerdammer een melkprijs betalen die zich aan de bovenkant van de markt bevindt. Bel Leerdammer wil hiermee een concurrerende melkprijs bieden die aantrekkelijk is voor bestaande en nieuwe leveranciers. Hierbij geldt als richtniveau de melkprijs van [X Kaasmakers].”

  2.7. Op de leveranciersvergadering in april 2008 heeft BL onder meer de volgende cijfers (productie BL6) bekend gemaakt:

  Melkprijs 2007 incl. BTW

  Vet: 4,343%

  Eiwit: 3,497%

  Voorschot-betaling Nabetaling Rente-correctie Contante Melkprijs Verschil tov BL

  Bel Leerdammer 37,403 1,709 39,112

  [X Kaasmakers] 36,921 2,670 -0,03 39,561 + 0,449

  2.8. Op de leveranciersvergadering in april 2009 heeft BL onder meer de volgende cijfers (productie BL6) bekend gemaakt:

  Melkprijs 2008 incl. BTW

  Vet: 4,337%

  Eiwit: 3,504%

  Voorschot-betaling Nabetaling Rente-correctie Contante Melkprijs Verschil tov BL

  Bel Leerdammer 36,550 1,453 38,003

  [X Kaasmakers] 36,293 1,601 -0,032 37,862 - 0,141

  2.9. Op de leveranciersvergadering in april 2010 heeft BL...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT