Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 24 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:24 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Verdachte overloopt een persoon die in zijn woning heeft ingebroken. Daarna mishandelt verdachte het slachtoffer, sluit hem op in zijn schuur en houdt de inbreker daar anderhalf uur gegijzeld. Voor een deel van de mishandeling heeft verdachte een geslaagd beroep op noodweer gedaan. Daarnaast is bij verdachte ook ongeveer 209 gram hasj gevonden. Verdachte wordt voor deze feiten veroordeeld tot een ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/845184-12

Datum uitspraak: 24 december 2012

Vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[Verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 10 december 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 9 augustus 2012. Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

 1. hij op of omstreeks 04 juni 2012 te 's-Hertogenbosch, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één of meer personen, genaamd [slachtoffer], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2], te dwingen iets te doen of niet te doen, te weten het betalen van geld, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

  - meermalen, althans eenmaal, op/tegen het hoofd en/of het lichaam van diedie [slachtoffer] geslagen en/of gestompt en/of

  - die [slachtoffer] opgetild en/of (vervolgens) een woning binnen gedragen/gebracht en/of

  - door middel van het door de situatie ontstane verschil in verhoudingen die [slachtoffer] bewogen zijn kleding uit te trekken en/of een schuur en/of een woning binnen te gaan en/of

  - met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, stekende bewegingen naar, althans in de richting van, die [slachtoffer] gemaakt, althans een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, aan die [slachtoffer] getoond en/of

  - met een verhit strijkijzer bewegingen gemaakt in de richting van die [slachtoffer] en/of

  - met een verhit strijkijzer in/op het gezicht, althans op/tegen het hoofd, van die [slachtoffer] geslagen, althans een verhit strijkijzer tegen het gezicht/hals van die [slachtoffer] gehouden en/of

  - heet water uit een verhit strijkijzer op/tegen het lichaam van die [slachtoffer] gespoten/gesproeid en/of

  - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer] gericht, althans aan die [slachtoffer] getoond en/of

  - (daarbij) aan die [slachtoffer] medegedeeld dat hij, verdachte, zijn, verdachtes, geld terug moest en dat hij, verdachte, die [slachtoffer] anders zou schieten en/of dat die [slachtoffer] zich niet mocht bewegen en dat hij, verdachte, die [slachtoffer] anders

  zou neerschieten, althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

  - die [slachtoffer] opgesloten in een schuur en/of

  en/of (daarbij) meermalen, althans éénmaal, de moeder van die [slachtoffer], te weten [betrokkene 1], gebeld en medegedeeld dat

  - hij, verdachte, haar zoon, te weten voornoemde [slachtoffer], vasthield en had aangehouden voor inbraak in zijn, verdachtes, woning en/of

  - hij, verdachte, 2500 euro schade had en dat dat betaald moest worden en dat hij, verdachte, anders de politie zou bellen en/of

  - haar zoon, te weten voornoemde [slachtoffer], opgesloten was in de schuur en/of

  - hij, verdachte, wilde weten wie de andere man was en dat hij, verdachte, haar zoon, te weten voornoemde [slachtoffer], dan pas zou laten gaan

  - zij voor geld moest zorgen of dan maar de verzekering moest gaan bellen omdat hij, verdachte, schade had, althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking

  en/of (daarbij) de zus van die [slachtoffer], te weten [betrokkene 2], gebeld en medegedeeld dat zij moest uitzoeken wide de andere jongen was waarmee die [slachtoffer] had ingebroken;

  (Artikel 282a Wetboek van Strafrecht)

  Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

  hij op of omstreeks 04 juni 2012 te 's-Hertogenbosch tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en / of beroofd gehouden, door tezamen en in vereniging met die ander(en), althans alleen toen en aldaar voornoemde [slachtoffer] opzettelijk en wederrechtelijk

  - meermalen, althans eenmaal, op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die die [slachtoffer] te slaan en/of te stompen en/of te stompen en/of

  - die [slachtoffer] op te tillen en/of (vervolgens) een woning binnen te dragen/brengen en/of

  - door middel van het door de situatie ontstane verschil in verhoudingen die [slachtoffer] te bewegen zijn kleding uit te trekken en/of een schuur en/of een woning binnen te gaan en/of

  - met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, stekende bewegingen naar, althans in de richting van, die [slachtoffer] te maken, althans een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, aan die [slachtoffer] te tonen en/of

  - met een verhit strijkijzer bewegingen te maken in de richting van die [slachtoffer] en/of

  - met een verhit strijkijzer in/op het gezicht, althans op/tegen het hoofd, van die [slachtoffer] te slaan, althans een verhit strijkijzer tegen het gezicht/hals van die [slachtoffer] te houden en/of

  - heet water uit een verhit strijkijzer op/tegen het lichaam van die [slachtoffer] te spuiten/sproeien en/of

  - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer] gericht, althans aan die [slachtoffer] te tonen en/of

  - (daarbij) aan die [slachtoffer] mede te delen dat hij, verdachte, zijn, verdachtes, geld terug moest en dat hij, verdachte, die [slachtoffer] anders zou schieten en/of dat die [slachtoffer] zich niet mocht bewegen en dat hij, verdachte, die [slachtoffer] anders zou neerschieten, althans (een) mededeling(en) van gelijke aard en/of strekking en/of

  - die [slachtoffer] op te sluiten in een schuur;

  (Artikel 282 Wetboek van Strafrecht)

 2. hij op of omstreeks 04 juni 2012 te 's-Hertogenbosch tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer])

  - meermalen, althans eenmaal, op/tegen het hoofd en/of het lichaam van die die [slachtoffer] heeft geslagen en/of gestompt en/of

  - met een verhit strijkijzer in/op het gezicht, althans op/tegen het hoofd, van die [slachtoffer] heeft geslagen, althans een verhit strijkijzer tegen het gezicht/hals van die [slachtoffer] heeft gehouden en/of

  - heet water uit een verhit strijkijzer op/tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gespoten/gesproeid en/of

  waardoor voornoemde die [slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

  (Artikel 300 Wetboek van Strafrecht)

 3. hij op of omstreeks 04 juni 2012 te 's-Hertogenbosch opzettelijk aanwezig heeft gehad

  - ongeveer 0,9 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of

  - 6 pillen (ongeveer 2 gram), in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA en/of MDA en/of MDEA,

  zijnde cocaïne en/of MDA en/of MDMA en/of MDEA (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

  (Artikel 2C juncto 10 Opiumwet)

 4. hij op of omstreeks 04 juni 2012 te 's-Hertogenbosch opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 209,3 gram, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd (hasjiesj), zijnde hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

  (Artikel 3C juncto 10 Opiumwet)

  Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

  De formele voorvragen

  Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

  Inleiding

  Op 4 juli 2012 omstreeks 16.35 uur krijgen politieambtenaren van de regiopolitie Brabant-Noord de opdracht te gaan naar de woning aan de [adres 2] te Den Bosch waar de bewoner een woninginbreker zou hebben aangehouden. Ter plaatse treffen de politieambtenaren de woninginbreker aan, slechts gekleed in onderbroek en T-shirt.

  Op het politiebureau vertelt de woninginbreker, genaamd [slachtoffer], dat hij vanuit zijn woonplaats Den Haag samen met een ander betrokken was bij een woninginbraak in Den Bosch en dat hij toen door de bewoner van dat huis (de latere verdachte) is overlopen, mee naar diens huis is genomen en daar mishandeld is, in het bijzijn van de vriendin van de bewoner en nog drie mannen. Volgens deze [slachtoffer] werd hij anderhalf uur opgesloten in de woning en de schuur van verdachte en is hij daar onder meer van zijn kleding ontdaan, geslagen en geschopt, bedreigd met een mes, een vuurwapen en een heet strijkijzer en zijn hem verwondingen met dat strijkijzer toegebracht. Zijn moeder werd meermalen door verdachte gebeld en gedreigd werd dat haar zoon ([slachtoffer]) pas weg mocht als iemand € 2.500,- zou betalen.

  De lezing van verdachte is dat hij boven op zolder met zijn vriendin lag te slapen toen hij een inbreker in zijn huis ontdekte. Hij is onmiddellijk achter die inbreker aangerend. Buiten de woning zag hij een tweede inbreker ([slachtoffer]) in de tuin staan. [slachtoffer] rende weg, maar werd tegengehouden door een vriend van verdachte ([getuige 1]). Verdachte heeft [slachtoffer] mee naar zijn woning getrokken. De vriendin van verdachte ontdekte meteen dat er € 2.500,- en een telefoon waren gestolen. Verdachte heeft niet direct de politie gebeld. Volgens verdachte heeft hij [slachtoffer] ongeveer anderhalf uur in zijn woning, waarvan korte tijd in zijn schuur, opgesloten. Zijn...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT