Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, December 28, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/28
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Veroordeling wegens verkrachting, en het in bezit hebben van kinderporno, meermalen gepleegd. Verdachte heeft zich onder andere schuldig gemaakt aan een zeer ernstig zedendelict Hij heeft het slachtoffer in de veiligheid van haar eigen woning verkracht en mishandeld. Voor een feit als het onderhavige dient een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf te worden opgelegd. Het hof zal dit ook doen,... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

Sector strafrecht

Parketnummer: [parketnummer]

Uitspraak d.d.: 28 december 2012

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Arnhem van

22 februari 2012 in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans verblijvende in [detentieadres].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van het hof van 2 augustus 2012 en 18 december 2012 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). Het hof heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr O.J. Ingwersen, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere strafoplegging komt en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1:

hij op of omstreeks 14 december 2010 te [pleegplaats], door geweld of een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], te weten zijn, verdachtes, vinger(s) in haar vagina brengen en/of het betasten van haar borsten, in elk geval haar lichaam, welk geweld of andere feitelijkheid en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkheid hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte opzettelijk

- de deur van de woning/kamer van die [slachtoffer] heeft geforceerd en/of

- (vervolgens) de mond van die [slachtoffer] heeft dichtgehouden en/of

- een prop in de mond van die [slachtoffer] heeft gestopt en/of

- tape om het gezicht/hoofd van die [slachtoffer] heeft aangebracht en/of

- (daarna) een hand voor de neus van die [slachtoffer] heeft gehouden (waardoor de vrije ademhaling van die [slachtoffer] werd beperkt) en/of

- één of meermalen (krachtig) op en/of tegen het hoofd van die [slachtoffer] heeft gestompt/geslagen en/of

- de armen van die [slachtoffer] heeft vastgebonden en/of

- (met kracht) de kleding van die [slachtoffer] heeft uitgetrokken en/of

- (daarbij) (telkens) tegen die [slachtoffer] heeft gezegd: "Wees stil anders maak ik je dood" en/of "Wees stil want ik ruk je kop er af", in elk geval woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking;

2:

hij op of omstreeks 28 februari 2011 te [pleegplaats], in elk geval in Nederland, (telkens) een aantal afbeelding(en), te weten foto('s) en/of video('s) en/of film(s) en/of (een) gegevensdrager(s) (te weten één of meer computer(s) en/of (een) harddisk(s) en/of (een) USB-stick(s) en/of (een) SD-kaart(en) en/of een digitale fotocamera) bevattende (een) afbeelding(en), heeft verspreid en/of aangeboden en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (totaal ongeveer 327 afbeeldingen en 14 videobestanden) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen (onder andere) bestonden uit:

het vaginaal en/of anaal en/of oraal penetreren (met de penis en/of vinger en/of (een) voorwerp(en) en/of de tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder meer zdngnzgdn.jpg, 122743[1], 97741[1], _OV07328.MPG, 04.MPG, _OV07350.MPG) en/of

het betasten (met de penis en/of vinger en/of een voorwerp en/of de tong) van de vagina en/of de borsten en/of de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meerzgnn.jpg) en/of

het betasten van de geslachtsdelen en/of de borsten en/of de billen (met de penis en/of vinger en/of een voorwerp en/of de tong) door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (onder meer zdngnzgdn.jpg, zgnn.jpg, 04.MPG) en/of

het houden van een (stijve) penis naast/voor het gezicht/lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt (onder meer wbk2E.tmp) en/of het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed en/of opgemaakt is en/of in een omgeving en/of met voorwerpen en/of in (erotisch getinte) houdingen poseert die niet bij de leeftijd past en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van de kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de uitsnede van de afbeelding/film en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT