Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:12 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

Bestuurdersaansprakelijkheid van een trustkantoor en aansprakelijkheid van een mede-aandeelhouder.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 358962 / HA ZA 10-2227

Vonnis van 12 december 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van de British Virgin Islands

[eiser 1],

gevestigd te Tortola (British Virgin Islands),

2. de rechtspersoon naar het recht van Frankrijk

[eiser 2],

gevestigd te Parijs (Frankrijk),

3. [eiser 3],

wonende te Tel Aviv (Israël),

4. de rechtspersoon naar het recht van Frankrijk

[eiser 4],

gevestigd te Parijs (Frankrijk),

eisers in conventie,

verweerders in reconventie,

advocaat mr. J. Kneppelhout,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde 1],

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. G. te Winkel,

2. de rechtspersoon naar het recht van Aruba

[gedaagde 2],

gevestigd te Oranjestad Oost (Aruba),

gedaagde in conventie,

advocaat mr. drs. I.M.C.A. Reinders Folmer.

Eiseressen zullen hierna ieder afzonderlijk [eiser 1], [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4] en gezamenlijk [eisers] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [gedaagde 1] en [gedaagde 2] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het incidenteel vonnis van 2 februari 2011 en de daarin genoemde processtukken;

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van [gedaagde 1], met producties;

- de conclusie van antwoord van [gedaagde 2], met producties;

- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie tevens houdende akte wijziging van eis van [eisers], met producties;

- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie van [gedaagde 1], met producties;

- de conclusie van dupliek van [gedaagde 2], met producties;

- de conclusie van dupliek in reconventie van [eisers]

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast (waarbij voor een schematische weergave van de betrekkingen tussen de betrokken (rechts-)personen wordt ook verwezen naar bijlage 1 bij dit vonnis):

2.1. [A] is de ultimate beneficial owner (hierna: ubo) van [eiser 1] en van Laberinto Inc (hierna: Laberinto). Laberinto is een vennootschap naar het recht van de British Virgin Islands.

2.2. [B] is de ubo van [eiser 4]. Hij is de zoon van [A].

2.3. [eiser 3] was de ubo van de inmiddels ontbonden vennootschap naar het recht van Aruba Newtime A.V.V. (hierna: Newtime).

2.4. [C] (hierna: [C]) is de ubo van [gedaagde 2]. N.V. Trust- en Participatie¬maatschappij Montedero (hierna: Montedero) was in de relevante periode bestuurder van [gedaagde 2].

([A], [B], [eiser 3] en [C] zullen hierna gezamenlijk de vier ubo's worden genoemd.)

2.5. [eiser 2] is onderdeel van de Groupe Jacques [eiser 2]. De Groupe exploiteert een internationaal parfum- en cosmeticahuis en is genoteerd aan de beurs in Parijs.

2.6. [eiser 2], [eiser 3], [gedaagde 2] en Laberinto (hierna gezamenlijk: de vier aandeelhouders) houden ieder 25% van de aandelen in Charm en More Management B.V. (hierna: Charm and More).

2.7. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is vermeld dat Charm and More zich bezig houdt met het deelnemen in, besturen, adviseren en financieren van andere vennootschappen en ondernemingen in het bijzonder in de hotel- en time share branche. Vermeld is verder dat [B] sinds 27 januari 2010 haar bestuurder is. In ieder geval tot die datum was [gedaagde 1] haar bestuurder.

2.8. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat dat [gedaagde 1] zich bezig houdt met het verlenen van administratieve- en managementdiensten; alsmede met houdster- en financieringsactiviteiten. Zij maakt deel uit van de TMF Group. Van deze groep maakt ook Montedero deel uit.

2.9. [eiser 1], [eiser 2], Newtime en [gedaagde 2] hebben in 2003 met [gedaagde 1] een trustover¬eenkomst gesloten (hierna: de trustovereenkomst) op grond waarvan [gedaagde 1] voor hen diensten heeft verricht. [D] (hierna: [D]) was namens [gedaagde 1] de contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden. [eiser 1], [eiser 2], Newtime en [gedaagde 2] zijn in de overeenkomst aangeduid als Beneficiaries en [gedaagde 1] als Trustee.

2.10. In de trustovereenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

"Section 1.

Scope of the services

In respect of the company or companies or other enterprises as listed in the first Schedule hereto the Trustee will in its own name or, in its option, through qualified personnel in its employ - but always for the benefit of the Beneficiaries, perform the trust services as listed under this section, in so far as not crossed out:

a. act as founder;

b. act as director (including both Dutch concepts of "directeur" and "commissaris");

c. keeping in existence a registered office;

d. arrange for the annual meeting of shareholders, make persons available to act as attorneys therein, for that purpose drafting and forwarding powers of attorney, taking care of proper records being kept of such a meeting;

e. similar services as specified under d. here above, in respect of other shareholder's meetings of a routine character;

f. keeping the books, in accordance with the laws of the Kingdom of the Netherlands and good practice;

g. arranging of and paying for audit by first class Dutch registered accountants;

h. attending to all tax matters pertaining to taxes levied by lawful authorities within the Kingdom of the Netherlands (European part);

i. various simple and little time-consuming services such as having stationery printed, attending to correspondence on a limited scale, answering telephone calls, etc.

and generally, to act in the interest of the Beneficiaries in such manner as the Beneficiaries can reasonably be assumed to act in case they would, themself, attend to the matter contemplated.

Section 2

Remuneration

The remuneration payable to the Trustee by the Beneficiaries for the services referred to in Section 1, sub a through c here above, amounts to EUR 3.000,-- (three thousand euro), per annum, on the basis of prices prevailing in the year this Agreement is concluded as appears from the date hereunder.

The remuneration is payable in advance.

The services as mentioned in Section 1 here above sub d through i and extra services, in addition to the services referred to in Section 1 here above, the Trustee has accepted to render, are charged for at a rate to be agreed in each case, or, in the absence of such Agreement, at the rate per hour applied by first class Dutch registered accountants, plus disbursements.

[…]

Section 7

Law, jurisdiction

This Agreement is subject to the laws of the Kingdom of the Netherlands (European Part). Any dispute arising between the parties in connection with this Agreement is subject to the jurisdiction of the competent Court at Rotterdam, with the exclusion of all other Courts."

2.11. [gedaagde 1] heeft van 2007 tot en met 2010 facturen aan Charm and More verzonden voor een bedrag van in totaal

€ 38.476,62. Deze zijn betaald door [eiser 4].

2.12. Op 24 maart 2005 heeft [B] per e-mail het volgende aan [C] bericht:

I do not wish there to be a link between the French Hotels and the Cyprus companies in management or the selling of timeshare. If they need to see who the beneficial owners are, I would prefer if you are able tot hold Dewhurst in trust for the partnership, is this is possible…

2.13. Op 2 mei 2005 is [C] benoemd tot bestuurder van Dewhurst-Serviços de marketing LDA (hierna: Dewhurst), zo is vermeld in het aandeelhoudersregister van die vennootschap. Op 17 mei 2005 en 23 juni 2005 hebben Merrydown ltd respectievelijk Meadowside management ltd hun aandelen in Dewhurst overgedragen aan [C].

2.14. Bij overeenkomst d.d. 14 maart 2006 heeft Charm and More van Shuval Corp. S.A. (een vennootschap naar het recht van Panama, hierna: Shuval) aandelen in Hotel Eigerblick-Silberhorn AG. (hierna: Eigerblick) gekocht. Het betrof 50% van de aandelen in Eigerblick. Op genoemde datum is 20% van de verkochte aandelen aan Charm and More geleverd (zo stelt [gedaagde 2]) c.q. is het stemrecht op die aandelen overgedragen (aldus [eisers]).

2.15. Op 22 maart 2006 heeft [eiser 1] met Charm and More een overeenkomst gesloten waarbij zij tegen 10% rente € 1.000.000,00 heeft geleend aan Charm and More (hierna de overeenkomst van geldlening). Deze overeenkomst is namens [eiser 1] ondertekend door [A] en namens Charm and More door [C]. [eiser 1] is aangeduid als Lender en Charm and More als Borrower. In de overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

6. WARRANTIES

The Borrower warrants to the Lender that at the date of this Agreement:

The Borrower will issue a second charge on the property to the Lender. The first charge is to FIBI bank.

The Borrower hereby declares that the shares of the company are being held as a security in FIBI bank. The Borrower hereby declares that it is currently negotiating with Credit Suisse a new mortgage which will release the shares form FIBI. Once the shares are released from FIBI the shares of Charm and More in Eiger will be held by [gedaagde 1] in Escrow in favour of the Lender until payment of het loan and interest is paid in full to the Lender.

[…]

8. DEFAULT

If the Borrower:

8.1 fails to make any payment (of interest or principal) due under this Agreement on the due date; or

[…]

8.5 commits a breach of any of the terms of this Agreement,

then in any such case, the Lender will be entitled to give the Borrower notice that the Loan and all accrued interest is immediately due and payable and the Borrower will immediately comply with the terms of that notice.

2.16. Op 2 april 2006 heeft Charm and More van Avital Assets (H.C.) Ltd. (een vennoot¬schap naar het recht van Israel) haar aandelen in Eigerblick gekocht. Het betrof 50% van de aandelen in Eigerblick. Deze aandelen zijn dezelfde dag...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT