Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 13 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:13 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Betreft: Afwijzing verzoek tot inschrijving in specialistenregister psychiatrie. De rechtbank is van oordeel dat de Beleidsregels registratie 2011 op eiser van toepassing zijn en niet de Beleidsregels registratie 2008. De Beleidsregels 2008 zijn immers hangende de aanvraagfase en voorafgaand aan het nemen van het primair besluit vervangen door de Beleidsregels 2011, zodat ten tijde van dat... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ’s-HERTOGENBOSCH

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/1100

uitspraak van de meervoudige kamer van 13 december 2012 in de zaak tussen

[eiser], te [woonplaats], eiser

(gemachtigde: mr. F. Madani),

en

Medisch Specialisten Registratie Commissie, verweerder

(gemachtigde: mr. M.E.F. Bots).

Procesverloop

Bij besluit van 26 mei 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder eisers verzoek tot inschrijving in het specialistenregister psychiatrie afgewezen.

Bij besluit van 18 november 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld en op 28 februari 2012 de gronden van het beroep schriftelijk aangevuld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Eiser heeft bij faxbericht van 5 april 2004 gereageerd op het verweerschrift.

Verweerder heeft bij brief van 15 november 2012 daarop met een aanvullend verweerschrift gereageerd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 29 november 2012. Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde, alsmede door mr. G.M. van Reenen en dr. L. Verschoor.

Overwegingen

  1. Eiser heeft op 1 september 2000 de opleiding tot psychiater met goed gevolg afgerond. Vanaf september 2000 heeft hij gemiddeld 40 uur per week patiëntgebonden werkzaamheden verricht. Hij heeft echter nimmer bij verweerder om de in artikel 17 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) verplicht gestelde inschrijving in het specialistenregister psychiatrie (verder: het register) verzocht. Nadat eiser begin 2011 door de inspecteur was medegedeeld dat hij onbevoegd was en niet langer als psychiater werkzaam mocht zijn, heeft hij bij verweerder op 4 maart 2011 een aanvraag tot registratie ingediend. Die aanvraag is bij het primair besluit afgewezen en daarbij is eiser medegedeeld dat hij enkel kan worden ingeschreven in het register indien hij een individueel scholingsprogramma van één tot twee jaar zou volgen. De afwijzing is bij het bestreden besluit gehandhaafd, maar daarbij is wel bepaald dat eiser na het succesvol afronden van een zogenaamde beoordelingsstage van zes maanden zou kunnen worden ingeschreven in het register. Inmiddels heeft eiser die beoordelingsstage afgerond en is hij sinds 1 januari 2012 ingeschreven in het register.

  2. Het standpunt van eiser in beroep komt in grote lijnen op het volgende neer. Eiser heeft schade geleden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT