Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 31 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:31 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Een werkstraf van 150 uren subsidiair 75 dagen hechtenis, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen voor de duur van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met een vrachtwagen.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector Strafrecht

Parketnummer: 01/820154-12

Datum uitspraak: 31 december 2012

Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[ verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1962,

wonende: [adres].

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 17 december 2012.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 3 september 2012.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

  1. hij op of omstreeks 25 juli 2011 te Maarheeze, gemeente Cranendonck, als

verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (een

vrachtwagen met aanhanger), daarmede rijdende over de weg Philipsweg, zich

zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft

plaatsgevonden, immers heeft hij, verdachte, roekeloos, in elk geval zeer, althans

aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, met de door hem bestuurde

vrachtwagen met aanhangwagen, gereden over die Philipsweg en bij het naderen

en/of ingaan van een (flauwe) bocht:

- harder gereden dan de wettelijk toegestane snelheid van 60 kilometer per uur

ter plaatse en/of (daarbij)

- onvoldoende rechts gehouden en/of (vervolgens)

- geheel of gedeeltelijk op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer gereden,

terwijl uit de voor hem, verdachte, tegengestelde richting een (personen)auto

bestuurd door [slachtoffer] was genaderd, waarbij en/of waardoor hij,

verdachte, met de door hem bestuurde vrachtwagen met aanhangwagen tegen de

door voormoemde [slachtoffer] bestuurde personenauto is aangereden en/of gebotst,

waardoor die [slachtoffer] werd gedood;

(artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994)

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 25 juli 2011 te Maarheeze, gemeente Cranendonck, als

bestuurder van een voertuig (vrachtauto met aanhangwagen), daarmee rijdende op

de weg, Philipsweg, zich zodanog heeft gedragen dat gevaar op die weg werd

veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd

gehinderd, althans kon worden gehinderd, immers heeft verdachte rijdende op de

Philipsweg en bij het naderen en/of ingaan van een (flauwe) bocht:

- harder gereden dan de wettelijk toegestane snelheid van 60 kilometer per uur

ter plaatse en/of (daarbij)

- onvoldoende rechts gehouden en/of (vervolgens)

- geheel of gedeeltelijk op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer gereden,

terwijl uit de voor hem, verdachte, tegengestelde richting een (personen)auto

bestuurd door [slachtoffer] was genaderd, waarbij en/of waardoor hij,

verdachte, met de door hem bestuurde vrachtwagen met aanhangwagen tegen de

door voormoemde [slachtoffer] bestuurde personenauto is aangereden en/of gebotst,

waardoor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT