Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, December 20, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/20
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

De wetgever heeft er niet voor gekozen om het afgeven van de artikel 15-verklaring aan de rechterlijke autoriteiten op te dragen. De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat het HKOV noch de wet (voldoende) basis biedt voor het aannemen van haar bevoegdheid om de verzochte verklaring af te geven. De centrale autoriteit is bevoegd om de verklaring af te geven.

 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

Zaaknummer : 246521 / FA RK 12-2169_2

Uitspraak : 20 december 2012

Beschikking, als vervolg op de beschikking van deze rechtbank van 21 september 2012 waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd, betreffende gezag en hoofdverblijf in de zaak van

[de man],

wonende te [woonplaats],

advocaat mr. A.H.A. Beijersbergen van Henegouwen,

tegen

[de vrouw],

wonende te [woonplaats], doch feitelijk verblijvende te [land],

advocaat mr. W.A. van der Stroom-Willemsen,

partijen, ook wel aan te duiden als respectievelijk 'de man' en 'de vrouw'.

De verdere procedure

Bij voormelde beschikking heeft de rechtbank de beslissing ten aanzien van de hoofdverblijfplaats pro forma aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de in [land] aanhangige procedure tot teruggeleiding van de kinderen naar Nederland.

De rechtbank heeft na voormelde beschikking kennisgenomen van:

- een brief (met bijlagen) van mr. Beijersbergen van Henegouwen, gedateerd 1 november 2012;

- een faxbrief van mr. Van der Stroom, gedateerd 8 november 2012;

- een brief (met bijlagen van mr. Beijersbergen van Henegouwen, gedateerd 14 november 2012;

- een faxbrief van mr. Van der Stroom, gedateerd 16 november 2012;

- een faxbrief (met bijlagen) van mr. Beijersbergen van Henegouwen, gedateerd 20 november 2012;

- een brief (met bijlagen) van mr. Beijersbergen van Henegouwen, gedateerd 22 november 2012;

- een faxbrief (met bijlagen) van mr. Van der Stroom, gedateerd 26 november 2012;

- een faxbrief van mr. Beijersbergen van Henegouwen, gedateerd 10 december 2012.

De verdere beoordeling

  1. Hoofdverblijf

    De advocaat van de man verzoekt de rechtbank om thans een beslissing te nemen op het verzoek betreffende de hoofdverblijfplaats van de minderjarige kinderen van partijen. Ter onderbouwing van dit verzoek verwijst de man naar zijn ervaringen met de procedure die in [land] thans aanhangig is. De man stelt dat de rechter in [land] niet bezig is met het verzoek tot onmiddellijke terugkeer ex artikel 12 van het Haags kinderontvoeringsverdrag van 1980 (hierna te noemen: HKOV), doch lijkt meer als doel te hebben om de man af te sluiten van iedere hulp van de Centrale Autoriteit (hierna te noemen: CA) en de Ambassade van Nederland in [land]. De man is van mening dat het handelen van de vrouw niet 'beloond' mag worden en dat zij in strijd heeft gehandeld met datgene waar het HKOV op ziet.

    De advocaat van de vrouw voert verweer...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT