Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 27 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:27 december 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Wao terugvordering. Verweerder mag van gegevens belastingdienst uitgaan bij vaststelling verdiensten.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/28

uitspraak van de meervoudige kamer van 27 december 2012 in de zaak tussen

[naam], te Hoorn, eiser,

(gemachtigde: mr. M. Attaibi),

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (districtskantoor Alkmaar), verweerder,

(gemachtigde: mr. W.M.G. van Nieuwburg).

Procesverloop

Bij besluit van 21 februari 2011 (het primaire besluit) heeft verweerder eiser meegedeeld dat hij in de periode van 1 januari 2005 tot 1 januari 2010 als zelfstandig horecaondernemer heeft gewerkt en dat zijn verdiensten uit deze werkzaamheden aanleiding zijn om zijn uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) over de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2009 op nihil te stellen. Voorts staat meegedeeld dat verweerder over de periode van 1 januari 2005 tot 1 januari 2009 een bedrag van € 43.321,41 bruto als onverschuldigd betaalde WAO-uitkering van hem terugvordert.

Bij besluit van 29 november 2011 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 december 2012. Eiser en zijn gemachtigde zijn, zonder voorafgaand bericht, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

  1. De rechtbank dient in deze zaak te beoordelen of verweerder terecht heeft besloten eisers WAO-uitkering over de periode januari 2005 tot 1 januari 2009, na toepassing van de anticumulatiebepaling van artikel 44 van de WAO, op nihil te stellen en een bruto bedrag van € 43.321,41 aan ten onrechte ontvangen WAO-uitkering over deze periode terug te vorderen.

    2.1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

    2.2. Eiser heeft sinds 8 januari 1988 een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100%. Sinds 11 maart 2007 is deze uitkering gebaseerd op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25 tot 35%.

    2.3. In het najaar van 2009 heeft de belastingdienst een onderzoek ingesteld naar eisers verdiensten. Uit het van dat onderzoek opgemaakte rapport van 8 oktober 2010 blijkt dat door de belastingdienst is vastgesteld dat eiser voor circa 30 uur per week een Turks koffiehuis exploiteert in [naam pand]. Volgens de belastingdienst besloeg de winst van dit koffiehuis in 2005 een bedrag van € 38.663,00, in 2006 een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT