Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Dordrecht, Sector kanton, December 27, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/27
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

In deze zaak heeft een consument kort nadat hij een overeenkomst met Vodafone heeft afgesloten te maken gekregen met hoge kosten in verband met sms-gebruik. Op één dag blijken er van acht uur ’s ochtends tot middernacht een zeer groot aantal sms-berichten te zijn verzonden en ontvangen op het telefoontoestel van de consument. De consument verweert zich door een beroep op de bepalingen van de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK DORDRECHT

Sector kanton

Locatie Dordrecht

kenmerk: 297343 CV EXPL 12-2485

vonnis van de kantonrechter te Dordrecht van 27 december 2012

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intrum Justitia Nederland B.V.,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

eiseres,

gemachtigde mr. P.J.L.M. Guinée,

tegen:

[naam],

wonende te [plaatsnaam],

gedaagde,

gemachtigde mr. W.A. Berghuis.

Partijen worden hierna aangeduid als Intrum Justitia en [gedaagde].

Verloop van de procedure

De kantonrechter wijst vonnis op de volgende processtukken:

 1. de dagvaarding van 12 maart 2012;

 2. de conclusie van antwoord;

 3. de conclusie van repliek;

 4. de conclusie van dupliek;

 5. het tussenvonnis van 15 november 2012, waarin een comparitie van partijen is bepaald;

 6. de aantekening van de griffier dat de comparitie van partijen is gehouden op

  19 december 2012;

 7. de tijdens de comparitie overgelegde stukken aan de zijde van Intrum Justitia, te weten een leesbaar afschrift van het contract mobiele telefoonaansluiting en een memo report van Vodafone;

 8. de overgelegde producties.

  Omschrijving van het geschil

 9. De feiten

  1.1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties, voor zover niet betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

  1.2 Op 17 juni 2009 heeft [gedaagde] door tussenkomst van Traders B.V. met Vodafone Libertel B.V. (hierna: Vodafone) een overeenkomst gesloten voor de duur van 24 maanden ter zake van het gebruik door [gedaagde] van door Vodafone aangeboden (tele)communicatiediensten. Op de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

  1.3 De door [gedaagde] afgenomen diensten zijn door Vodafone maandelijks aan [gedaagde] gefactureerd.

  1.4 Vodafone heeft op 5 juli 2009 de aansluiting dan wel de levering van haar diensten geblokkeerd, zodat [gedaagde] vanaf 5 juli 2009 geen gebruik meer kon maken van zijn mobiele telefoon.

  1.5 Uit een Memo Report van Vodafone is – voor zover relevant – het volgende vermeld bij 6 juli 2009:

  “Er is een high user bar geplaatst omdat klant kosten heeft in juli van € 534,64. Uitgelegd dat deze hoge kosten te maken hebben met een content dienst. Meneer is echt heel erg boos vanwege de kosten, en heb het hem nog proberen uit te leggen. Klant begon te schreeuwen en schelden, en heb gezegd dat een gesprek helaas niet meer mogelijk was en heb de verbinding verbroken. Klant zou morgen terugbellen ivm h bar.”

  1.6 Bij brief van 7 juli 2009 heeft [gedaagde] aan Traders B.V. – voor zover relevant – geschreven:

  “Naar aanleiding van een telefoongesprek op Maandag 6 Juli 2009 met een van Uw medewerkers wil ik U gaarne het volgende mededelen. (…) Na een van Uw medewerkers te hebben gebeld via de telefoon van mijn baas, werd mij tot mijn ontsteltenis medegedeeld dat mijn telefoon van nog geen 18 dagen oud was geblokkeerd, en als reden werd opgegeven dat ik ruim in de € 550,00 schuld had die ik zou hebben gemaakt in deze korte tijd, of waarmee dan ook. (…) Hopende dat dit voldoende is om ook intern op deze voor mij zeer onsmakelijke zaak in te gaan en uit te willen zoeken wat hier aan de hand is, en derhalve mij van Uw bevindingen op de hoogte wil stellen, zal ik in afwachting enig bericht Uwerzijds nog geen verdere stappen ondernemen, omdat ik persoonlijk wil begrijpen dat dit geheel op een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT