Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 18 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:18 december 2012
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Overdrachtsbelasting. Vestiging zakelijk recht van vruchtgebruik op appartementsrecht. Belastbaar feit?

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector belastingrecht

nummer 12/00331

uitspraakdatum: 18 december 2012

Uitspraak van de tweede meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

X te Z (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van rechtbank Arnhem van 10 mei 2012, nummer AWB 11/2843, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/P (hierna: de Inspecteur).

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting opgelegd en bij beschikking heffingsrente in rekening gebracht.

  1.2. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag en de beschikking. Bij uitspraak op bezwaar heeft de Inspecteur het bezwaar afgewezen.

  1.3. Belanghebbende is tegen voormelde uitspraak van de Heffingsambtenaar in beroep gekomen bij de rechtbank Arnhem (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

  1.4. Het beroepschrift tegen de uitspraak van de Rechtbank is op 8 juni 2012 ter griffie ingekomen.

  1.5. De Inspecteur heeft een verweerschrift ingediend.

  1.6. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 november 2012 te Arnhem. Belanghebbende en de Inspecteur zijn daar verschenen. Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat aan deze uitspraak is gehecht.

 2. De vaststaande feiten

  2.1. Bij notariële akte van 15 april 2004 heeft A het appartementsrecht van de bovenwoning aan de a-straat 1 te Z verkregen. In deze akte is tevens ten behoeve van belanghebbende een zakelijk recht van vruchtgebruik gevestigd op dit appartementsrecht. De koopsom van het recht van vruchtgebruik was € 107.250. Ten aanzien van het recht van vruchtgebruik zijn A (in de akte aangeduid als koper) en belanghebbende onder meer het volgende overeengekomen:

  ‘Artikel 11

  Koper garandeert mevrouw A voornoemd, indien zij zulks te kennen geeft zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen, het bij deze akte verleende vruchtgebruik op basis van zaaksvervanging te verlenen op het appartementsrecht, plaatselijk bekend als a-straat 2 te (...) Z. (…)’

  2.2. Bij notariële akte van 30 oktober 2009 met de titel ‘akte van afstand en vestiging vruchtgebruik bij wege van zaaksvervanging’ heeft A ten behoeve van belanghebbende een zakelijk recht van vruchtgebruik gevestigd op het appartementsrecht van de benedenwoning aan de a-straat 2 te Z. Als tegenprestatie heeft belanghebbende afstand gedaan van het zakelijk recht van vruchtgebruik op het appartementsrecht van de bovenwoning a-straat 1 te Z.

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT