Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, December 20, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/12/20
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Omgangsregeling kind met (voormalige) pleegmoeder, 1:377a BW

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.111.869

(zaaknummer rechtbank 319833)

beschikking van de familiekamer van 20 december 2012

inzake

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep, verder te noemen “de pleegmoeder”,

advocaat: mr. J.E. de Wijn te Rijsenhout,

en

[verweerster],

wonende te [woonplaats],

verweerster in hoger beroep, verder te noemen “de moeder”,

advocaat: mr. F. Vos te Utrecht.

Als overige belanghebbende is aangemerkt:

Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht,

gevestigd te Utrecht,

verder te noemen “de stichting”.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de rechtbank Utrecht van 16 mei 2012, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 16 augustus 2012, is de pleegmoeder in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking. Zij verzoekt het hof, uitvoerbaar bij voorraad, primair een omgangsregeling vast te stellen van:

  een weekend in de twee weken van vrijdag 17.00 - 17.15 uur tot zondag 19.00 uur, in onderling overleg te bepalen dat hierna te noemen [het kind] tijdens de zomervakantie een week bij de pleegmoeder is en in overleg wordt vastgesteld welke feestdagen (te denken valt aan Pasen/Pinksteren en/of de Hemelvaartsdag) [het kind] bij de pleegmoeder kan doorbrengen en subsidiair te beslissen als het hof juist acht.

  2.2 Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 25 september 2012, heeft de stichting het verzoek in hoger beroep van de pleegmoeder bestreden. De stichting verzoekt het hof de bestreden beschikking te bekrachtigen.

  2.3 Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 1 oktober 2012, heeft de moeder het verzoek in hoger beroep van de pleegmoeder bestreden. De moeder verzoekt de verzoeken van pleegmoeder als ongegrond af te wijzen en pleegmoeder te veroordelen in de kosten van het geding.

  2.4 Ter griffie van het hof is op 19 november 2012 binnengekomen een brief van mr. De Wijn van dezelfde datum met bijlagen.

  2.5 De mondelinge behandeling heeft op 29 november 2012 plaatsgevonden. De pleegmoeder en de moeder zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaten. Namens de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de raad) is [...] verschenen. Namens de stichting is [...], gezinsvoogd, verschenen.

 3. De vaststaande feiten

  3.1 Uit de moeder is geboren [het kind], verder te noemen “[het kind]” op [geboortedatum] 2008. De moeder is belast met het gezag over [het kind].

  3.2 [het kind] is vanaf haar geboorte in een vrijwillig...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT