Hoger beroep van Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands), December 20, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-12-20
Uitgevende instantie:Court of Appeal of Leeuwarden (Netherlands)

Beschikking d.d. 20 december 2012

Zaaknummer 200.111.544 en 200.111.548

HET GERECHTSHOF LEEUWARDEN

Beschikking in de zaak met zaaknummer 200.111.544 van

de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Friesland en Flevoland, locatie Leeuwarden,

kantoorhoudende te Leeuwarden,

appellant,

hierna te noemen: de raad.

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. K.E. Wielenga, kantoorhoudende te Leeuwarden.

Belanghebbenden:

 1. Bureau Jeugdzorg Friesland,

  gevestigd te Leeuwarden,

  hierna te noemen: BJZ,

 2. [belanghebbenden 2],

  wonende te [woonplaats],

  hierna te noemen: [pleegouders kind 1],

  en in de zaak met zaaknummer 200.111.548 van

  de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Friesland en Flevoland, locatie Leeuwarden,

  kantoorhoudende te Leeuwarden,

  appellant,

  hierna te noemen: de raad.

  tegen

  [geïntimeerde],

  wonende te [woonplaats],

  geïntimeerde,

  hierna te noemen: de moeder,

  advocaat mr. K.E. Wielenga, kantoorhoudende te Leeuwarden.

  Belanghebbenden:

 3. Bureau Jeugdzorg Friesland,

  gevestigd te Leeuwarden,

  hierna te noemen: BJZ,

 4. [belanghebbenden 3],

  wonende te [woonplaats],

  hierna te noemen: [pleegouders kind 2].

  Het geding in eerste aanleg

  In beide zaken

  Bij beschikking van 25 juli 2012 (zaaknummer 119750 / FA RK 12-713) heeft de rechtbank Leeuwarden (hierna: de rechtbank) het verzoek van de raad, strekkende tot ontheffing van de moeder van het gezag over de minderjarigen [kind 1], geboren [in 2007] en [kind 2], geboren [in 2009] en tot benoeming van BJZ tot voogd afgewezen.

  Het geding in hoger beroep

  In de zaak met zaaknummer 200.111.544

  Bij beroepschrift, binnengekomen op de griffie op 14 augustus 2012, heeft de raad verzocht de beschikking van 25 juli 2012 te vernietigen en opnieuw beslissende te bepalen dat de moeder wordt ontheven van het gezag over [kind 1] en te bepalen dat BJZ wordt belast met de voogdij.

  In de zaak met zaaknummer 200.111.548

  Bij beroepschrift, binnengekomen op de griffie op 14 augustus 2012, heeft de raad verzocht de beschikking van 25 juli 2012 te vernietigen en opnieuw beslissende te bepalen dat de moeder wordt ontheven van het gezag over [kind 2] en te bepalen dat BJZ wordt belast met de voogdij.

  In beide zaken

  Bij verweerschrift, binnengekomen op de griffie op 2 oktober 2012, heeft BJZ verzocht het beroepschrift van 14 augustus 2012 gegrond te verklaren en de beschikking van 25 juli 2012 inzake afwijzing van de verderstrekkende maatregel voor [kind 1] en [kind 2] te vernietigen, de verzoeken tot ontheffing toe te wijzen en BJZ te belasten met het gezag.

  Bij verweerschrift, binnengekomen op de griffie op 5 oktober 2012, heeft de moeder het verzoek bestreden en verzocht het beroepschrift van de raad niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel af te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT