Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 07, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-11-07
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 84783 / HA ZA 12-202

Vonnis in incident van 7 november 2012

in de zaak van

[eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, ],

wonende te Tilburg,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. E.J. Eijsberg te Capelle aan den IJssel,

tegen

de onderlinge waarborgmaatschappij

ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ ZLM U.A.,

statutair gevestigd te Goes,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. H.J. Arnold te Den Haag.

Partijen zullen hierna [eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, ] en ZLM genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding tevens houdende de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening

  - de conclusie van antwoord in het incident ex artikel 223 Rv

  - de akte uitlating producties.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

 2. De feiten in het incident

  2.1. [eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, ] heeft een inboedelverzekering bij ZLM.

  2.2. Op 30 januari 2012 is brand uitgebroken in het appartement van [eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, ]. In opdracht van ZLM is een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de brand. ZLM weigert over te gaan tot vergoeding van de door [eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, ] door deze brand geleden inboedelschade gelet op de uitkomsten van het onderzoek, op grond waarvan volgens haar voldoende reden is om aan te nemen dat [eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, ] negatief betrokken is bij het ontstaan van de brand.

  2.3. ZLM heeft voorts een schademelding gedaan bij de Stichting Centraal Informatiesysteem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen, hierna: CIS. Daarin staat onder het kopje “Aangemeld door” bij contactgegevens afhandelaar deeldatabank achter e-mailadres “fraudeteam@zlm.nl” vermeld.

  2.4. [eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, ] vordert in de hoofdzaak, samengevat, ZLM te gebieden de verwerkingen van haar personalia in het CIS, (en eventuele andere systemen en/of registers waarin zij staat vermeld) te (doen laten) verwijderen binnen twee werkdagen na het te wijzen vonnis op straffe van een dwangsom alsmede veroordeling van ZLM tot betaling aan haar van een bedrag van € 24.384,-- vermeerderd met rente en (buitengerechtelijke) kosten. Zij stelt daartoe dat er geen sprake van is dat zij zelf de brand in haar woning heeft...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT