Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, November 21, 2012

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak2012-11-21
Uitgevende instantie:Rechtbank Middelburg

vonnis

RECHTBANK MIDDELBURG

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 79387 / HA ZA 11-318

Vonnis van 21 november 2012

in de zaak van

[eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ],

h.o.d.n. [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ],

wonende te Axel,

eiser in conventie in de hoofdzaak,

gedaagde in reconventie in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. A.I. Cambier te Terneuzen,

tegen

[gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ],

h.o.d.n. [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ],

wonende te Zaamslag, gemeente Terneuzen,

gedaagde in conventie in de hoofdzaak,

eiser in reconventie in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. K. Zeylmaker, ARAG Rechtsbijstand,

gevestigd te Amsterdam en mede kantoorhoudende te Breda.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] en [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1 Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  - het vonnis van de kantonrechter van 29 juni 2011,

  - conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie,

  - conclusie van dupliek in reconventie.

  1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1 [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft in 2009 aan [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] een aanhangwagen met middenas, merk Van Hool, verkocht en geleverd voor een bedrag van € 27.000,00. [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft de koopprijs voldaan.

  2.2 In de koopovereenkomst is onder andere opgenomen:

  ‘levertijd: eind mei, aanvang juni 2009

  gewicht: ca. 3.975 kg

  gewichtsverdeling voor een lading: 7.900 mm

  achterbord: alu 600 mm H. + 3 uitschuifijzers

  8 stalen schijfwielen 6.75× 17.5

  zonder gereedschapskoffer’

  2.3 De aanhangwagen is begin juli 2009 geleverd. [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft geklaagd over diverse tekortkomingen van deze aanhangwagen.

  2.4 [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft in januari 2010 reparatiewerkzaamheden en aanpassingen verricht aan een andere door [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] aangeschafte aanhangwagen. [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft voor deze werkzaamheden op 29 januari 2010 een factuur gestuurd met een bedrag van € 5.279,59. [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft die factuur niet betaald.

 3. Het geschil

  in het vrijwaringsincident

  3.1 [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] vordert dat hem wordt toegestaan Van Zandwijk Transportmaterieel B.V. te Ammerzoden in vrijwaring op te roepen. Primair vordert [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] dat de rechtbank zal beslissen op het vrijwaringsincident dat hij heeft ingesteld bij voorwaardelijke conclusie tot oproeping in vrijwaring in reconventie. Hij stelt dat de kantonrechter hier geen beslissing op heeft genomen omdat de voorwaarde niet was vervuld, zodat de rechtbank hierop alsnog een beslissing dient te nemen. Subsidiair heeft [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] opnieuw een vrijwaringsincident ingesteld, waarin hij vordert dat de rechtbank beslist over de oproeping in vrijwaring van Van Zandwijk. [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft gesteld dat vrijwaring niet aan de orde is, nu [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] de vordering tot vrijwaring voorwaardelijk had ingediend.

  in conventie

  3.2 [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] vordert – samengevat- dat [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] wordt veroordeeld, uitvoerbaar bij voorraad, tot betaling van € 5.000,00, vermeerderd met rente en proceskosten.

  3.2.1 [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] baseert zijn vordering op nakoming en stelt daartoe dat hij in opdracht en voor rekening van [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] in januari 2010 werkzaamheden heeft verricht aan een aanhangwagen, terwijl [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] de factuur betreffende deze werkzaamheden niet heeft betaald. [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] betwist dat deze werkzaamheden in direct verband staan met de problemen rond de aanhangwagen die [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] in maart 2009 van [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft gekocht. [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] stelt dat er tussen partijen niet is gesproken over enige connexiteit tussen beide overeenkomsten en dat hij de opdracht niet zou hebben aanvaard als hij had geweten dat [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] niet zou betalen. Er kan geen sprake zijn van verrekening, omdat [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] geen betalingsverplichting heeft ten opzichte van [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ]. Hij is immers niet tekort geschoten in de nakoming van de koopovereenkomst van 9 maart 2009 omdat hij een aanhangwagen heeft geleverd die, na enkele aanpassingen, overeenkomt met hetgeen partijen hebben afgesproken. Tevens stelt [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] dat er op grond van artikel 6:136 BW geen sprake kan zijn van verrekening, nu de vordering van [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] toewijsbaar is, terwijl anderzijds de vorderingen van [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] niet op eenvoudige wijze zijn vast te stellen.

  3.2.2 [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] voert verweer. Primair stelt hij zich op het standpunt dat [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat er geen rechtsgrond is voor de vordering van [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ]. [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] was verplicht om voor kosteloze vervanging te zorgen voor de aanhangwagen die in maart 2009 door [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] van [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] was gekocht en zodanige gebreken vertoonde dat [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] hem niet kon gebruiken. [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] heeft uiteindelijk een vervangende aanhangwagen moeten kopen en deze moest worden aangepast om hem te kunnen gebruiken. Subsidiair, indien de rechtbank oordeelt dat [eiser in conventie in de hoofdzaak, gedaagde in reconventie in de hoofdzaak, ] de kosten voor de aanpassingen aan de aanhangwagen wel terecht in rekening brengt bij [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ], beroept [gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiser in reconventie in de hoofdzaak, ] zich op verrekening. De schade die [gedaagde...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT