Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, 10 december 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:10 december 2012
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Incidentele vordering tot voeging afgewezen nu Z in beide zaken partij is.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ALKMAAR

Sector Kanton - locatie Hoorn

Zaaknr/rolnr.: 413058 \ CV EXPL 12-3288 BL

Uitspraakdatum: 10 december 2012

Incidenteel vonnis in de zaak van:

 1. [naam]

 2. [naam]

  beiden wonend te [plaats]

  opposanten in conventie, eisende partijen in reconventie in de hoofdzaak / gedaagde partijen in het incident

  verder ook te noemen: [X en Y]

  gemachtigde: mr. S.A. Lala-Bhagwandien, werkzaam bij SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer

  tegen

  [naam], h.o.d.n. [naam]

  wonend en zaakdoend te [plaats]

  geopposeerde in conventie, gedaagde partij in reconventie in de hoofdzaak / eisende partij in het incident

  verder ook te noemen: [Z]

  gemachtigde: mr. A. Bakker, werkzaam bij ARAG Rechtsbijstand te Leusden

  Het procesverloop

  in de hoofdzaak en in het incident

 3. [X en Y] zijn bij dagvaarding van 2 augustus 2012 in verzet gekomen tegen het op 18 juni 2012 tussen partijen uitgesproken verstekvonnis onder zaaknr/rolnr. 401308 CV EXPL 12-1744, en hebben tegen de vordering van [Z] verweer gevoerd. Tevens hebben [X en Y] bij deze verzetdagvaarding een vordering in reconventie ingesteld.

 4. [Z] heeft een incidentele conclusie tot voeging genomen. Tegelijkertijd heeft [Z] in de hoofdzaak gediend van antwoord in oppositie en antwoord in reconventie.

 5. Vervolgens hebben [X en Y] een incidentele conclusie van antwoord genomen.

 6. De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast. Ten slotte is vandaag uitspraak bepaald.

  Het incident en de beoordeling daarvan

 7. In de hoofdzaak heeft [Z] bij dagvaarding van 12 april 2012 betaling gevorderd van een bedrag van € 9.082,91 van [X en Y], vermeerderd met verdere rente en veroordeling van [X en Y] in de proceskosten. Bij verzetdagvaarding van 2 augustus 2012 vorderen [X en Y] hen te ontheffen van het tegen hen uitgesproken verstekvonnis, met veroordeling van [Z] in de kosten van dit verzet.

  In reconventie vorderen [X en Y] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, betaling door [Z] van € 2.849,10, vermeerderd met wettelijke rente en veroordeling van [Z] in de proceskosten.

 8. In het incident vordert [Z] voeging van de onderhavige hoofdzaak met de zaak met zaaknr/rolnr. 415589 CV EXPL 12-3684 (verzetzaak tegen het op 18 juni 2012 uitgesproken verstekvonnis onder rolnr. 12-1745). [X en Y] verzetten zich tegen deze voeging.

 9. De zaak waarmee [Z] de onderhavige hoofdzaak wil voegen is een (verstek)zaak tussen [Z] en de besloten vennootschap [A], waarbij [Z] als eisende partij optrad. De incidentele vordering tot voeging van [Z] is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT