Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, 29 maart 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:29 maart 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Oost-Nederland
SAMENVATTING

Vrijspraak van het veroorzaken van een ongeval waarbij een fietser zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, en vrijspraak van het veroorzaken van gevaar op de weg.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK OOST-NEDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Arnhem

Promis II

Parketnummer : 05/701166-12

Data zittingen : 30 januari 2013 en 18 maart 2013

Datum uitspraak : 29 maart 2013

TEGENSPRAAK

Vonnis van de meervoudige kamer in de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Oost-Nederland

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [woonplaats]

raadsman : mr. F.H.J. van Gaal, advocaat te Wijchen.

  1. De inhoud van de tenlastelegging

    Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

    hij op of omstreeks 10 april 2012, te Malden, gemeente Heumen, in elk geval in Nederland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto) daarmede rijdende over de voor het openbaar verkeer openstaande weg, Westerkanaaldijk, roekeloos, althans zeer, althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en/of onachtzaam, terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd, beperkt en/of werd gehinderd, en/of terwijl hij een fietser rijdende op de Westerkanaaldijk, wel (tijdig) had waargenomen, en/of niet, althans in onvoldoende mate op die door hem waargenomen fietser en/of het voor hem gelegen gedeelte van die weg, de Westerkanaaldijk, en/of het overige verkeer heeft gelet en/of is blijven letten, en/of (daarbij) geheel of gedeeltelijk de op die weg (de Westerkanaaldijk) aangebrachte fietssuggestiestrook is gaan berijden, en/of (daarbij) in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zijn snelheid niet zodanig heeft geregeld dat hij, verdachte, in staat was voormeld motorrijtuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij, die weg, de Westerkanaaldijk, kon overzien en waarover deze vrij was, en/of (vervolgens) is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met (de bestuurder van) die fiets, en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan verdachtes schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander ([slachtoffer]) zwaar lichamelijk letsel, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan, werd toegebracht;

    althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling leidt:

    hij op of omstreeks 10 april 2012 te Malden, gemeente Heumen, in elk geval in Nederland als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, Westerkanaaldijk, terwijl het zicht ter plaatse niet werd belemmerd...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT