Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 19 februari 2013

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:19 februari 2013
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

Verzoekschrift ex 591a Sv: Daadwerkelijk geleden schade - De stelling van de officier dat de kosten voor rechtsbijstand niet daadwerkelijk ten laste van verzoekster zijn gekomen zolang zij de factuur van haar advocaat nog niet heeft voldaan wordt verworpen. Gebleken is dat verzoekster een schuld aan haar advocaat heeft in de vorm van een betalings­verplichting. Een dergelijke schuld tast naar... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ROTTERDAMTeam straf 2Parketnummer: 10/690229-09Raadkamernummer: 12/439Beslissing van de rechtbank te Rotterdam, meervoudige raadkamer, op het verzoekschriftex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:[verzoekster],geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,wonende te [adres],te dezer zake domicilie kiezende te 8439 SM Oude Willem, Oude Willemsweg 5, ten kantore van haar advocaat mr. M. Baijens.ProcedureHet verzoekschrift is op 1 maart 2012 ter griffie van deze rechtbank ingekomen.De rechtbank heeft kennisgenomen van het verzoekschrift en de stukken in het bijbehorende raadkamerdossier, alsmede de stukken in het dossier van de onder bovenvermeld parketnummer geregistreerde strafzaak tegen de verzoekster als verdachte.Het verzoek is op 22 januari 2013 in het openbaar behandeld door de enkelvoudige raadkamer. Daar zijn gehoord de officier van justitie mr. Tiebosch en de advocaat van de verzoekster.De verzoekster is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. De zaak is door de enkelvoudige raadkamer verwezen naar de meervoudige raadkamer, waarna de behandeling is onderbroken tot 19 februari 2013. Op deze laatste datum heeft de meervoudige raadkamer in het openbaar de behandeling voortgezet en gesloten.FeitenBij vonnis van de kantonrechter in deze rechtbank, uitgesproken op 29 november 2011, is de verzoekster - op daartoe strekkende vordering van de officier van justitie - vrijgesproken van hetgeen haar in de strafzaak ten laste was gelegd. Dit vonnis is inmiddels onherroepelijk geworden.Inhoud verzoekHet verzoek strekt tot het toekennen van- een bedrag van € 2.129,15 ter vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand, inclusief 5% opslag voor kantoorkosten en 19% BTW, gemaakt ten behoeve van de noodzakelijke verdediging in de tegen verzoekster geëntameerde strafzaak;- een bedrag van € 5,40 ter vergoeding van door de verzoekster in verband met zittingen gemaakte reiskosten;- de forfaitaire vergoeding voor de kosten van het opstellen, indienen en behandelen van het onderhavige verzoek.Ontvankelijkheid verzoeksterDe officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het vonnis van de kantonrechter van 29 november 2011 op diezelfde datum onherroepelijk is geworden, aangezien het openbaar ministerie in die zaak vrijspraak heeft gevorderd en verzoekster vervolgens ook is vrijgesproken. Het verzoekschrift, dat op 1 maart 2012 is ingekomen, is daarom niet binnen de bij de wet gestelde termijn van drie maanden na het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT